SZKOLENIA


KURSY EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI W POLSCE - KALENDARZ SZKOLEŃ


WZORY UMÓW NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI


Najbliższe szkolenia Polskiej Rady Resuscytacji - KRAKÓW - Formularz zgłoszenia

Kurs ALS /Advanced Life Support/

Cele kursu
· Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych. Przeszkolenie kierowników i członków zespołów resuscytacyjnych do właściwego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia u osób dorosłych oraz okolicznościach występujących w okresie przed i około zatrzymania krążenia. · Rozpoznanie pacjentów z ryzykiem zatrzymania krążenia. Identyfikacja przyczyny, wdrożenie działań zapobiegających wystąpieniu zatrzymania krążenia. · Rozwiązywanie problemów występujących w sytuacjach towarzyszących zatrzymaniu krążenia- elementy komunikacji z zespołem, bliskimi pacjenta oraz decyzyjność w sytuacjach nagłych.

Adresaci kursu: Kurs kierowany jest do grup zawodowych zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracujących w miejscach wzmożonym nadzorze medycznym /OIOM, IT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe. Kandydaci powinni posiadać doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Program
1. Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu w formacie pdf/co najmniej cztery tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie. Oczekuje się od kandydatów znajomości i kompetencji w zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych.

2. Kurs prowadzony jest w programie dwu lub dwu i pół dniowym. Zajęcia prowadzą instruktorzy Europejskiej Rady Resuscytacji. Intensywny czas kursu obejmuje wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Głównym elementem przekazywania wiedzy są ćwiczenia w małych grupach /do ośmiu osób na 2-3 instruktorów/ przy wykorzystaniu scenariuszy symulowanych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji). Maksymalna liczba kursantów to trzydzieści dwie osoby /cztery grupy po osiem osób/

Wykłady:
· Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS

Ćwiczenia i warsztaty:
· Zaopatrzenie dróg oddechowych
· Monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, dwunastoodprowadzeniowe EKG
· Defibrylacja
· Zaburzenia rytmu serca – leczenie
· Równowaga kwasowo-zasadowa
· Zatrzymanie krążenia – scenariusze ćwiczeniowe
· Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych /zanurzenie podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hypowolemia/

Dyskusja:
· Etyczne i prawne aspekty zatrzymania krążenia
· Protokół DNAR

Pokazy:
· Wprowadzenie koncepcji zespołów resuscytacyjnych na podstawie scenariuszy symulowanych zatrzymań krążenia. Prezentowane przez doświadczonych instruktorów, prowadzące do doskonalenia sposobu oceny i leczenia pacjentów oraz decyzyjności podczas prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.

Ocena:
· Kursanci poddawani są ocenie podczas symulowanych scenariuszy. Podlegają jej ich umiejętności w zakresie prowadzenia podstawowych czynności resuscytacyjnych, przeprowadzenia w bezpieczny sposób defibrylacji oraz znajomości algorytmów postępowania w stanach zagrożenia życia.
· W ostatni dzień kursu przeprowadzany jest także test wyboru tematyka obejmujący treści poruszane podczas kursu.
Pozytywny wynik ze sprawdzianu teoretycznego praktycznego wiąże się z otrzymaniem certyfikatu Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji. Kurs wymaga recertyfikacji zgodnie z ważnością certyfikatu.

W 2002 roku, na mocy porozumienia z Europejską Radą Resuscytacji, Polska Rada Resuscytacji nabyła prawa do prowadzenia kursów podstawowej i zaawansowanej resuscytacji zgodnie z wymogami Europejskiej Rady Resuscytacji.

Facebook Gallery

PRC w portalach

Nasze linki do portali społecznościowych

Kontakt

Polska Rada Resuscytacji

Adres:Ul. Radziwiłłowska 4
    31-026 Kraków
TEL.+48 12 44 55 971
FAX: +48 12 44 66 972
E-mail: biuro@prc.krakow.pl

This template downloaded form free website templates