ARCHIVE ...>>>...Spotkania, Zebrania, Ogłoszenia

 

 

Page under construction

 

Dzień Instruktorski

 

W związku ze zmianami w poszczególnych kursach zorganizowany został w Krakowie dzień instruktorski - 18 marca 2006

 

 

 

 

dodano 29 marca 2006

 
 

Kraków, dnia 28.XI.2005 r.

Z okazji publikacji Wytycznych Resuscytacji 2005

zapraszamy

na otwarte Zebranie Komitetu Wykonawczego Polskiej Rady Resuscytacji (www.prc.krakow.pl) połączone z sesją naukową p.t.:

„Zmiany w Wytycznych Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej 2005”

Dnia 15 grudnia 2005 r. w godz. 11.00 – 13.00 w Sali Seminaryjnej Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CMUJ w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Kraków ul. Prądnicka 80...

 

(zaproszenie w formacie *.pdf)

dodano 29 listopada 2005

 
 
 

K  O  N  F  E  R  E  N  C  J  A
„ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
WE WZMACNIANIU BEZPIECZEŃSTWA POWSZECHNEGO
W KRAJU”

 

  • W Związku Harcerstwa Polskiego od jedenastu lat istnieje Harcerska Szkoła Ratownictwa – jednostka zajmująca się koordynowaniem działań ratowniczych w ZHP, ale przede wszystkim koordynowaniem szkoleń z pierwszej pomocy. W ciągu tego czasu stworzyliśmy spójny system szkolenia dla wszystkich członków ZHP. Program naszych szkoleń jest zgodny z wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej oraz Europejskiej Rady Resuscytacji. W trakcie tych 11 lat istnienia współpracowaliśmy i współpracujemy z różnymi organizacjami i instytucjami. Braliśmy udział w wielu konferencjach, które jedynie w kuluarach podkreślały ważną role organizacji pozarządowych w tak ważnym temacie, jakim jest bezpieczeństwo powszechne...

(zapowiedź Konferencji w formacie *.doc)     

(zapowiedź Konferencji w formacie *.pdf)

 
 

DIAMENTOWE TRZY MINUTY

 

  • W przededniu II Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji z jej prezesem, prof. Januszem Andresem, oraz dr. Grzegorzem Cebulą, kierowni­kiem grupy roboczej PRR ds. podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz automatycznej defibrylacji BLS/AED, i dr. Pawłem Krawczykiem, kierownikiem grupy roboczej PRR ds. zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych ALS, rozmawia Dagmara Nowocień...

(artykuł w formacie *.pdf)

 
 

CZY WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2005 BĘDĄ SZEROKO REKOMENDOWAŁY PUBLICZNE PROGRAMY WCZESNEJ DEFIBRYLACJI?

Will the Resuscitation Guidelines widely recommend The Public Programme of Early Defibrillation?

 

  • Średnia przeżywalność pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia w Europie i na świecie jest niska. Wpływa na to zarówno spóźniony czas podejmowania czynności resuscytacyjnych, jak i słaba jakość prowadzonych reanimacji. Brak natychmiastowego dostępu do defibrylatora niweczy wysiłki osób podejmujących czynności resuscytacyjne...
     

  • The survival of out-of-hospital cardiac arrest is low in Europe and the world as well. This is due to delays in resuscitation attempts and the low quality of the basic life support. The absence or late delivery of automated external defibrillators is the factor limiting the resuscitation outcome...

(artykuł w formacie *.pdf)

 
 

SZKOLENIA W ZAKRESIE RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ W POLSCE W OPARCIU O KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ EUROPEJSKĄ RADĘ RESUSCYTACJI

Training in the Cardiopulmonary Resuscitation in Poland based on Courses Certified by European Resuscitation Council

  • W oparciu o Międzynarodowe Wytyczne 2000 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowo-Mózgowej oraz program szkoleniowy Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) Polska Rada Resuscytacji (PRR) w porozumieniu z ERC (www.erc.edu) od ponad 3 lat realizuje w Polsce szkolenia w zakresie specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych (A-ALS: adult advanced life support) oraz od roku kursy podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz automatycznej defibrylacji zewnętrznej (BLS-AED: basic life support – automated external defibrillation)...
     

  • The International Guidelines 2000 of Cardio-Pulmonary – and Cerebral Resuscitation made a significant progress in education and practice of resuscitation medicine all over the world. Since over 3 years the Polish Resuscitation Council performs in close cooperation with the European Resuscitation Council the Advanced Adult Life Support (A-ALS) courses...

(artykuł w formacie *.pdf)

 
  Artykuły w wersji *.pdf Jeśli nie posiadasz czytnika - pobierz darmowy ze strony Adobe