V Międzynarodowy Kongres
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 08-10 czerwca 2011IV Międzynarodowy Kongres
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 24-25 września 2009III Międzynarodowy Kongres
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 27-29 września 2007 

 ARCHIWUM...>>>...Chat

IV Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji - Kraków, 24 - 25 września 2009

 

"Wytyczne 2005: czy stosujemy?
Z jakimi efektami? Czy wczesny BLS/AED ma szanse powodzenia?"

Wstępny zapis spotkania można znaleźć pod adresem:
Zdjęcia z Czata transmitowane do Internetu poklatkowo

 Chat - zapis spotkania

Gośćmi spotkania byli:
Prof. dr hab. Janusz Andres
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji www.prc.krakow.pl
Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum  www.katedraanest.cm-uj.krakow.pl

 

prof. dr hab. Janusz Andres
Aleksandra Kobacka
Redaktor Naczelny dziennika RATMED.PL www.ratmed.pl

 

 

 

Aleksandra Kobacka
Grzegorz Cebula
Sekretarz Polskiej Rady Resuscytacji www.prc.krakow.pl
Kierownik Grupy ds. podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (BLS-AED) oraz pierwszej pomoc

 

Grzegorz Cebula
Paweł Krawczyk
Kierownik Grupy ds. zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych (ALS)

 

 

Paweł Krawczyk
Elżbieta Byrska-Maciejasz
Kierownik Grupy ds. zabiegów resuscytacyjnych w pediatrii (PLS)

 

 

Elzbieta Byrska-Maciejasz
Katarzyna Szoch-Jędrys
Prezes Fundacji "Świat Dzieciom"
www.swiat-dzieciom.pl

 

 

 

Katarzyna Szoch-Jędrys
Moderatorzy Czatu:  

Ireneusz Kłyś

Ireneusz Kłyś - klysireneusz(at)poczta.onet.pl

 Adrian Biegonek

Adrian Biegonek - Zastępca Redaktora Naczelnego dziennika RATMED.PL - biegonek(at)ratmed.pl

Artur Dobosz

Artur Dobosz - donarturro@gmail.com

 
 

"WOLONTARIAT  W  SYSTEMIE  RATOWNICTWA  MEDYCZNEGO"

 Chat - zapis spotkania

Zapis spotkania na CHACIE jaki odbył się w dniu 26 marca 2007 (poniedziałek) w godz. 20:00-22:00.

Gośćmi spotkania byli:

Prof. dr hab. Janusz Andres - Prezes Polskiej Rady Resuscytacji www.prc.krakow.pl
Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
www.katedraanest.cm-uj.krakow.pl

 

prof. dr hab. Janusz Andres
Dr n. med. Małgorzata Popławska - Dyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego www.kpr.med.pl

 

 

 

 

 

dr Małgorzata Popławska
Doc. dr hab. med. Waldemar Hładki - Prezes Oddziału Małopolskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej www.medycynaratunkowa.com.pl,
Ordynator SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie www.su.krakow.pl

 

doc. dr hab. Waldemar Hładki
Katarzyna Szoch-Jędrys - Prezes Fundacji "Świat Dzieciom"
www.swiat-dzieciom.pl
Katarzyna Szoch-Jędrys
 

oraz
Kierownicy Grup Roboczych Polskiej Rady Resuscytacji

 

Moderatorzy czata:

 
Ireneusz Kłyś Artur Dobosz
Ireneusz Kłyś
klysireneusz(at)poczta.onet.pl
Artur Dobosz
donarturro@gmail.com
 
 

 

"SZKOLENIA CERTYFIKOWANE"

Chat - zapis spotkania

Zapis Chata jaki odbył się w dniu 15 stycznia 2007 (poniedziałek) w godz. 20:00 - 22:00 poświęcony Szkoleniom Certyfikowanym przez Polską i Europejską Radę Resuscytacji http://www.prc.krakow.pl/szk/szk.htm

W spotkaniu udział wzięli Kierownicy Grup Roboczych Polskiej Rady Resuscytacji.

Grzegorz Cebula - Grupa ds. podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (BLS-AED) oraz pierwszej pomocy, kontakt e-mail: gcebula@onet.pl

Paweł Krawczyk - Grupa ds. zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych (ALS), kontakt e-mail: krawczykpawel@wp.pl

Elżbieta Byrska Maciejasz - Grupa ds. zabiegów resuscytacyjnych w pediatrii (PLS), kontakt e-mail: a.e.maciejasz@wp.eu

Grzegorz Zając - Grupa ds. audytu, kontakt e-mail: zajacg@poczta.onet.pl

Marta Foryś - Koordynator szkoleń ILS,
kontakt e-mail
marta_adam_weroniczka@op.pl


Czat moderował i prowadził Ireneusz Kłyś -
klysireneusz@poczta.onet.pl

 
 

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym: Nadzieje czy Zagrożenia?

Chat - zapis spotkania

W dniu 16 października 2006 (poniedziałek) w godz. 20:00 - 22:00 odbył się czat poświęcony Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/853.htm

Uczestnikami spotkania byli:

Prof. dr hab. Januszem Andresem - Prezesem Polskiej Rady Resuscytacji www.prc.krakow.pl,
Kierownikiem Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
www.katedraanest.cm-uj.krakow.pl

 

prof. dr hab. Janusz Andres
oraz zaproszeni Goście: dr Małgorzata Popławska
Dr n. med. Małgorzatą Popławską - Dyrektorem Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego www.kpr.med.pl

 

 

 

Doc. dr hab. med. Waldemarem Hładkim - Prezesem Oddziału Małopolskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej www.medycynaratunkowa.com.pl,
Ordynatorem SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie www.su.krakow.pl

 

doc. dr hab. Waldemar Hładki

oraz Kierownicy Grup Roboczych Polskiej Rady Resuscytacji.

Czat moderował i prowadził Ireneusz Kłyś - klysireneusz@poczta.onet.pl

 
 

"Wytyczne Resuscytacji 2005 nadzieją XXI wieku. Czego oczekujemy po publikacji Wytycznych 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej?"

Chat - zapis spotkania

Chat z Prof. dr hab. Januszem Andresem - Prezesem Polskiej Rady Resuscytacji odbył się w dniu 10 lipca 2006 (poniedziałek) w godz. 20:00 - 22:00. prof. dr hab. Janusz Andres


Czat moderował i prowadził Ireneusz Kłyś -
klysireneusz@poczta.onet.pl