V Międzynarodowy Kongres
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 08-10 czerwca 2011IV Międzynarodowy Kongres
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 24-25 września 2009III Międzynarodowy Kongres
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 27-29 września 2007II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 23-26 czerwca 2005

 ARCHIWUM...>>>...Zjazdy, Konferencje, Kongresy

Sympozjum Europejskiej Rady Resuscytacji pod hasłem „Outcomes”... 25-26 października 2013...

 

 

Hasło Sympozjum: Efekty resuscytacji

 

 

dodano 03 stycznia 2013

 
 

VI Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

Hasło Kongresu: Współpraca w celu ratowania życia w szpitalu i poza nim

 

strona WWW Kongresu prowadzona przez Tomasza Galewicza TSoft - thom5@op.pl 

dodano 25 czerwca 2012

 
 

 

 

dodano 14 marca 2012

 
 

I Konferencja Leczenie Pacjentów z Pozaszpitalnym Nagłym
Zatrzymaniem Krążenia (NZK) w Województwie Małopolskim

 

 

dodano 04 listopada 2011

 
 

V Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

Hasło Kongresu: Rozpoznaj nagłe zatrzymanie krążenia i działaj zgodnie z

                            Algorytmem 2010

Kongres odbył się pod Honorowym Patronatem

Prezydenta Bronisława Komorowskiego

 

strona WWW Kongresu prowadzona przez Tomasza Galewicza TSoft - thom5@op.pl 

dodano 01 czerwca 2011

 
 

Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji z okazji ogłoszenia Wytycznych 2010 resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji

 

strona WWW Sympozjum prowadzona przez Tomasza Galewicza TSoft - thom5@op.pl

dodano 28 grudnia 2010

 
 

IV Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

Hasło Kongresu: Jak zwiększyć przeżywalność po nagłym zatrzymaniu

                            krążenia?

Kongres odbył się pod Honorowym Patronatem

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

 

dodano 29 października 2009

 
 

III Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

Hasło Kongresu: Wytyczne 2005 nadzieją XXI wieku

 

dodano 28 października 2007

 
 

II Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

 

Kongres odbył się pod Honorowym Patronatem

Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Konstantego Radziwiłła

 

 

dodano 01 grudnia 2005

 

I Kongres Polskiej Rady Resuscytacji

 

Kongres odbył się pod Honorowym Patronatem

Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego