ARCHIWUM...>>>...Zjazdy, Konferencje, Kongresy

 

SPRAWOZDANIE Z I-SZEGO MIĘDZYNARODOWEGO
KONGRESU POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI

 


 

Minął rok od czasu rejestracji Polskiej Rady Resuscytacji (PRR) oraz podpisania umowy o współpracy z Europejską Radą Resuscytacji. Polska znalazła się w gronie krajów, które przyjęły i zobowiązały się realizować najlepsze światowe standardy edukacji w resuscytacji.

W dniach 22-25 maja 2003 roku w Krakowie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego odbył się I-szy Międzynarodowy Kongres Polskiej Rady Resuscytacji. Obrady Kongresu poprzedziło Walne Zebranie Polskiej Rady Resuscytacji, w trakcie którego przyjęto sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady. PRR powołała jedenaście grup roboczych:

 1. Grupa ds. podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (BLS-AED) oraz pierwszej pomocy (kontakt z lek. med. Grzegorzem Cebulą - email: grzegorzcebula@poczta.onet.pl)

 2. Grupa ds. zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych (ALS) (kontakt z lek. med. Piotrem Koźbiałem - email: pkozbial@interia.pl)

 3. Grupa ds. zabiegów resuscytacyjnych w pediatrii (PLS) (kontakt z prof. dr hab. Tadeuszem Szreterem - email: tszreter@czd.waw.pl)

 4. Grupa ds. ostrych zespołów wieńcowych (ACS) (kontakt z dr hab. Krzysztofem Żmudką - email: mezmudka@kinga.cyf-kr.edu.pl)

 5. Grupa ds. udarów (kontakt z dr med. Jerzym Tyrakiem - email: jtyrak@softland.com.pl)

 6. Grupa ds. resuscytacji w urazach (kontakt z lek. med. Ewą Zasadą - email: ewazasada@hotmail.com)

 7. Grupa ds. resuscytacji wewnątrzszpitalnej (kontakt z dr hab. Ewą Karpel - email: ekarpel@poczta.onet.pl)

 8. Grupa ds. resuscytacji pozaszpitalnej (kontakt z dr med. Adamem Rasmusem - email: zmrimk@csk.am.lodz.pl)

 9. Grupa ds. badań eksperymentalnych i klinicznych (kontakt z prof. dr hab. Fryderykiem Prochaczkiem - email: profred@venco.com.pl)

 10. Grupa ds. szkoleń i edukacji (kontakt z lek. med. Edytą Drab - email: edytadrab@poczta.onet.pl)

 11. Grupa ds. postępowania poresuscytacyjnego (kontakt z dr hab. med. Ryszardem Gajdoszem - email: docgary@poczta.onet.pl)

Szczególną aktywność wykazały grupy ds. zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych (ALS), ds. szkoleń i edukacji oraz resuscytacji pozaszpitalnej.
PRR przeprowadziła dotychczas 13 kursów zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych ALS oraz 2 kursy instruktorskie GIC (Generic Instructor Course). Od początku 2003 roku szkolenia ALS prowadzi polska kadra instruktorska. Do dnia dzisiejszego przeszkolono 351 osoby (ALS Provider), z ich grona 74 osoby zakwalifikowano do udziału w kursie instruktorskim (IP - Instructor Potential). 23 osoby są już pełnymi instruktorami, 22 uzyskały status instruktora- kandydata (IC - Instructor Candidate)

Obrady Kongresu odbywały się w budynku Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Wzięło w nich udział ok. 500 osób, przede wszystkim lekarzy. Byli to głównie specjaliści w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej, kardiologii, chirurgii, pediatrii. Ponadto, w Kongresie uczestniczyły pielęgniarki, studenci medycyny a także 21 gości zagranicznych, w tym 16 z Ukrainy. Językiem wykładowym Kongresu był język polski i angielski.
W programie znalazło się 13 sesji wykładowych, warsztaty praktyczne oraz sesja plakatowa, na której zaprezentowano 35 prac. Sesje wykładowe dotyczyły między innymi nagłego zatrzymania krążenia w różnych grupach wiekowych, ostrej niewydolności oddechowej, udarów mózgu, ostrych zespołów wieńcowych i urazów. Uczestnicy mogli wysłuchać wykładów prof. Leo Bossaerta z Antwerpii, prof. Petera Basketta z Bristolu, prof. Rogera Whitea z Rochester, dr Fabiana Spoehra z Heidelbergu oraz wybitnych przedstawicieli polskich środowisk medycznych. Obrady zakończył cykl "State of the Art Lectures" z udziałem prof. Leo Bossaerta, prof. Petera Basketta oraz prof. Zdzisława Rondio.

W trakcie kongresu przyznano tytuł Członka Honorowego Polskiej Rady Resuscytacji prof. Zdzisławowi Rondio, prof. Peterowi Baskettowi, prof. Leo Bossaertowi oraz Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandrowi Kwaśniewskiemu.

W bogatym programie socjalnym znalazł się koktajl powitalny oraz spektakl teatralny "Chory z urojenia" wg Moliera w Teatrze im. J. Słowackiego, bankiet na Zamku Królewskim w Niepołomicach poprzedzony turniejem rycerskim oraz występ renomowanego krakowskiego kabaretu "Piwnica pod Baranami".