SZKOLENIA


KURSY EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI W POLSCE - KALENDARZ SZKOLEŃ


WZORY UMÓW NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI


Najbliższe szkolenia Polskiej Rady Resuscytacji - KRAKÓW - Formularz zgłoszenia

Kurs EPLS /European Pediatric Life Support/

Cele kursu

· Szkolenie personelu medycznego w zakresie wczesnego rozpoznawania dziecka w stanie niewydolności oddechowej lub krążeniowej. · Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych do przeprowadzenia interwencji zapobiegających rozwinięciu się niewydolności oddechowej lub zatrzymania krążenia u pacjentów pediatrycznych.

Adresaci kursu:
Personel medyczny: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni pracujący bezpośrednio z pacjentami pediatrycznymi. Powinni oni posiadać doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje medyczne.

Program:
1. Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej miesiąc przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią oraz Pre-test. Jest to test wyboru mający na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów. Jego wynik nie wpływa na ocenę końcową na kursie.

2. Kurs trwa dwa dni. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów ERC. Składają się na niego wykłady, pokazy, dyskusje i stacje ćwiczeniowe. Jednym z elementów przekazywania wiedzy są również scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Wykłady:
Rozpoznanie dziecka poważnie chorego.
Wprowadzenie do zaopatrywania dróg oddechowych.
Zaburzenie rytmu serca.
Pacjent po urazie – zaopatrzenie.
Resuscytacja noworodka.
Opieka poresuscytacyjna.

Dyskuska:
Etyka w resuscytacji

Stacje ćwiczeniowe:
Podstawowe czynności resuscytacyjne.
Algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach oddechowych.
Udrażnianie dróg oddechowych.
Stabilizacja kręgosłupa szyjnego - unieruchomienie.
Dostęp donaczyniowy. Płynoterapia, leki.
Bezpieczna defibrylacja.
Zaburzenia rytmu serca.

Pokazy:
Demonstracje działań przez grupę doświadczonych instruktorów mającą na celu przekazanie, na podstawie symulowanych scenariuszy, umiejętności oceny krytycznie chorego dziecka i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Odbywają się one przy wykorzystaniu elementów pozytywnej krytyki.

Ocena:
Opiera się na kilku elementach. Zaliczenie praktyczne dotyczy znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych, podstawowych czynności resuscytacyjnych. Umiejętności uczestników poddawane są również ocenie podczas scenariuszy egzaminacyjnych. Teoretycznym zaliczeniem jest test wyboru, zakresem obejmujący materiał z kursu.

Facebook Gallery

PRC w portalach

Nasze linki do portali społecznościowych

Kontakt

Polska Rada Resuscytacji

Adres:Ul. Radziwiłłowska 4
    31-026 Kraków
TEL.+48 12 44 55 971
FAX: +48 12 44 66 972
E-mail: biuro@prc.krakow.pl

This template downloaded form free website templates