SZKOLENIA


KURSY EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI W POLSCE - KALENDARZ SZKOLEŃ


WZORY UMÓW NA ORGANIZACJĘ SZKOLEŃ POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI


Najbliższe szkolenia Polskiej Rady Resuscytacji - KRAKÓW - Formularz zgłoszenia

Kurs ILS /Immediate Life Support/

Cele kursu

· Ustandaryzowanie istniejących procedur wewnątrzszpitalnego postępowania w przypadku zatrzymania krążenia.
· Szkolenie personelu medycznego zakresie podstawowych czynności resuscytacyjnych, przyrządowego udrażniania dróg oddechowych oraz bezpiecznego przeprowadzenia defibrylacji /zarówno manualnej jak i przy wykorzystaniu AED/
· Szkolenie personelu medycznego w celu umożliwienia prawidłowego postępowania z pacjentem w stanie zatrzymania krążenia, aż do momentu przybycia zespołu resuscytacyjnego
· Szkolenie członków zespołu resuscytacyjnego

Adresaci kursu:
Kurs jest kierowany do personelu medycznego oraz gabinetów lekarskich /pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze, lekarze dentyści /, którego zakres umiejętności obejmuje zaawansowane zabiegi ratujące życie jednak nie wymaga tak intensywnych i zaawansowanych szkoleń jak np. kurs ALS.

Program:
· Przygotowanie przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręcznik do kursu /co najmniej dwa tygodnie przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. · Kurs prowadzony jest w formie jednodniowej. Zajęcia prowadzą instruktorzy ERC-ALS oraz kandydaci na instruktora ERC-ALS. Liczba pełnych instruktorów musi wynosić przynajmniej 50% „faculty” kursu. Umiejętności praktyczne przekazywane są podczas ćwiczeń przy wykorzystaniu techniki „czterech kroków”. Są one prowadzone w grupach do sześciu osób, gdzie na grupę przypada jeden do dwóch instruktorów. Maksymalna ilość uczestników na kursie to trzydzieści osób /pięć grup po sześć osób/. Kurs obejmuje wykłady, stacje ćwiczeniowe oraz scenariusze symulowane na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji).

Ocena:
Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Pozytywna ocena z kursu wiąże się z otrzymaniem certyfikatu ILS Europejskiej Rady Resuscytacji. Okres ważności - zgodnie z certyfikatem.

Facebook Gallery

PRC w portalach

Nasze linki do portali społecznościowych

Kontakt

Polska Rada Resuscytacji

Adres:Ul. Radziwiłłowska 4
    31-026 Kraków
TEL.+48 12 44 55 971
FAX: +48 12 44 66 972
E-mail: biuro@prc.krakow.pl

This template downloaded form free website templates