*  Plakat Kongresu  *

 

 

 

 KONGRES ...>>>... Tematyka Kongresu     (z ARCHIWUM...)

 

 

Główne tematy Kongresu:

 

  • Wytyczne Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej 2005

  • Postępy w defibrylacji

  • Techniki przywracania krążenia krwi

  • Programy wczesnej defibrylacji

  • Wentylacja i oksygenacja

  • Edukacja w resuscytacji

  • Farmakoterapia

  • Urazy

  • Fibrynoliza i hipotermia

  • Problemy etyczne