Plakat III
Międzynarodowego Kongresu
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 27-29 września 2007


Patronat medialny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KONGRES ...>>>... Komitet Naukowy Kongresu                                

 

 

KOMITET NAUKOWY KONGRESU


Prof. dr hab. Janusz Andres
Dr med. Paweł Andruszkiewicz
Dr hab. Romuald Bohatyrewicz
Dr hab. Leszek Brongel
Dr med. Piotr Budzyński
Prof. dr hab. Leon Drobnik
Dr med. Rafał Drwiła
Prof. dr hab. Grażyna Durek
Dr hab. Michał Gaca
Prof. dr hab. Ryszard Gajdosz
Prof. dr hab. Wojciech Gaszyński
Prof. dr hab. Igor Gościński
Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Dr hab. Waldemar Hładki
Prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko
Prof. dr hab. Przemysław Jałowiecki
Prof. dr hab. Andrzej Kański
Prof. dr hab. Ewa Karpel
Prof. dr hab. Jerzy Karski
Prof. dr hab. Piotr Knapik
Dr hab. Krzysztof Kobylarz
Prof. dr hab. Zdzisław Kruszyński
Dr med. Marek Kuliś
Prof. dr hab. Krzysztof Kusza
Prof. dr hab. Ryszard Lauterbach
Prof. dr hab. Tomasz Łazowski
Dr med. Alicja Macheta
Dr hab. Dariusz Maciejewski
Prof. dr hab. Ewa Mayzner-Zawadzka
Dr med. Piotr Müller
Prof. dr hab. Andrzej Mysiak
Prof. dr hab. Andrzej Nestorowicz
Dr hab. Mieczysław Pasowicz
Prof. dr hab. Andrzej Piotrowski
Dr med. Dariusz Piotrowski
Dr med. Małgorzata Popławska
Prof. dr hab. Krzysztof Przesmycki
Prof. dr hab. Zbigniew Rybicki
Prof. dr hab. Jerzy Sadowski
Prof. dr hab. Tadeusz Szreter
Prof. dr hab. Roman Szulc
Dr med. Arkadiusz Trzos
Dr med. Jerzy Tyrak
Prof. dr hab. Maria Wujtewicz
Dr med. Krzysztof Zając
Prof. dr hab. Andrzej Zawadzki
Prof. dr hab. Krzysztof Żmudka