Plakat III
Międzynarodowego Kongresu
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 27-29 września 2007


Patronat medialny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KONGRES ...>>>... Tematyka Kongresu                                              

 

6 lat Działalności Polskiej Rady Resuscytacji
Wykład Inauguracyjny 3 Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji
Prof. dr hab. Janusz Andres
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji
 

 

lub

prezentacja dostępna również w formacie *.pps 


Hasło przewodnie Kongresu:
 

Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej Nadzieją XXI Wieku

 

 • Ewolucja Wytycznych resuscytacji: od nauki do praktyki
   
 • Edukacja: kursy certyfikowane, mikro- i makrosymulacja
   
 • Nowe Wytyczne w zakresie postępowania w:
   
  • ostrych zespołach wieńcowych
    
  • podstawowych zabiegach resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej
    
  • zaawansowanych zabiegach resuscytacyjnych
    
  • resuscytacji dzieci i noworodków
    
  • leczeniu hipotermią po nagłym zatrzymaniu krążenia
    
 • Urazy
   
 • Utrzymanie drożności dróg oddechowych
   
 • Tlenoterapia
   
 • Leczenie ostrej niewydolności oddechowej
   
 • Wewnątrzszpitalne zatrzymanie krążenia
   
 • Resuscytacja w sytuacjach szczególnych
   
 • Problemy etyczne