IV Международный Koнгресс Польского совета
по реанимации,
Краков, 24-25 сентября 2009


 Конгресс ...>>>... Конгресс                                                          

 

 

Почетный патронат
над Четвертым Международным конгрессом Польского совета реанимации
взял
Проректор Медицинского отделения
Ягеллонского университета
проф., др мед. наук Войчех Новак

 


 

Galeria:
drugi dzień Kongresu - 25 września 2009
  


Prezentacje:

Postępy w resuscytacji krążeniowo-oddechowej i przeżywalność po NZK - Janusz Andres

(już niebawem dla Uczestników Kongresu zostaną zamieszczone pozostałe wybrane prezentacje)


 

Польский совет по реанимации

 

 

 

Кафедра анестезиологии и интенсивной терапии
Коллегиум Медикум Ягеллонского университета

 

 

 

Краковская специализированная больница им. Иоанна Павла II

 

 

 

Университетская клиника в Кракове