Patronat medialny:

 

 

 KONGRES ...>>>... Tematyka Kongresu                                               

 


Hasło przewodnie Kongresu:
 

Jak zwiększyć przeżywalność
w nagłym zatrzymaniu krążenia

 

 1. Wewnątrzszpitalne i pozaszpitalne nagłe zatrzymanie krążenia

 2. Stany zagrożenia życia – rozpoznawanie i standardy leczenia

 3. Ostre zespoły wieńcowe

 4. Urazy, krwotoki, wstrząs – resuscytacja płynowa

 5. Postępowanie resuscytacyjne u dzieci

 6. Rola i działalność ratowników medycznych w ochronie zdrowia

 7. Toksykologia kliniczna

 8. Katastrofy – postępowanie w zatruciach masowych

 9. Śpiączki – przeżywalność po resuscytacji, stan wegetatywny

 10. Rola psychologa w opiece nad chorym po zatrzymaniu krążenia i w opiece nad jego rodziną

 11. Rola hipotermii w leczeniu stanów zagrożenia życia

 12. Monitorowanie układu oddechowego i krążenia. Bezpieczeństwo defibrylacji

 13. Transport chorych w stanie zagrożenia życia i transport chorych po resuscytacji

 14. Edukacja jako element zwiększenia przeżywalności chorych

 15. Rola Internetu – aktywizacja w społeczności internetowej, Internet jako źródło wiedzy

 16. Symulacja jako narzędzie kształcenia w udzielaniu pomocy chorym

 17. Współpraca z Radą Naczelną Izby Lekarskiej, Okręgowymi Izbami Lekarskimi i Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 18. Rola publikacji medycznych w rozwoju wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w stanach zagrożenia życia