Конгресс ...>>>... Тематика конгресса                                            

 


Девиз конгресса:
 

Как увеличить выживание
внезапной остановки кровообращения в системе

 

 • Wewnątrzszpitalne i pozaszpitalne nagłe zatrzymanie krążenia

 • Stany zagrożenia życia – rozpoznawanie i standardy leczenia

 • Ostre zespoły wieńcowe

 • Urazy, krwotoki, wstrząs – resuscytacja płynowa

 • Postępowanie resuscytacyjne u dzieci

 • Rola i działalność ratowników medycznych w ochronie zdrowia

 • Toksykologia kliniczna

 • Katastrofy – postępowanie w zatruciach masowych

 • Śpiączki – przeżywalność po resuscytacji, stan wegetatywny

 • Rola psychologa w opiece nad chorym po zatrzymaniu krążenia i w opiece nad jego rodziną

 • Rola hipotermii w leczeniu stanów zagrożenia życia

 • Monitorowanie układu oddechowego i krążenia. Bezpieczeństwo defibrylacji

 • Transport chorych w stanie zagrożenia życia i transport chorych po resuscytacji

 • Edukacja jako element zwiększenia przeżywalności chorych

 • Rola Internetu – aktywizacja w społeczności internetowej, Internet jako źródło wiedzy

 • Symulacja jako narzędzie kształcenia w udzielaniu pomocy chorym

 • Współpraca z Radą Naczelną Izby Lekarskiej, Okręgowymi Izbami Lekarskimi i Polskim Towarzystwem Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Rola publikacji medycznych w rozwoju wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem postępowania w stanach zagrożenia życia