Patronat medialny:

 

 

 KONGRES ...>>>... Zgłoszenie udziału                                                 

 

 

ZGŁOŚ UDZIAŁ W KONGRESIE


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w IV Międzynarodowym Kongresie Polskiej Rady Resuscytacji, który odbędzie się w Krakowie w dniach 24-25 września 2009 roku.

Języki Kongresu: polski i angielski


Zgłoszenie indywidualne

Opłaty za uczestnictwo w Kongresie:

Członkowie Polskiej Rady Resuscytacji:

 

300 PLN  do 31 marca 2009 r.
400 PLN  od 1 kwietnia 2009 r.

Pozostali Uczestnicy:

 

400 PLN  do 31 marca 2009 r.
500 PLN  od 1 kwietnia 2009 r.

Pielęgniarki, ratownicy medyczni:

 

200 PLN  do 31 marca 2009 r.
300 PLN  od 1 kwietnia 2009 r.

Osoba towarzysząca:

 

200 PLN  do 31 marca 2009 r.
300 PLN  od 1 kwietnia 2009 r.

Uczestnicy jednodniowi:

 

200 PLN  do 31 marca 2009 r.
200 PLN  od 1 kwietnia 2009 r.

Studenci:

za okazaniem legitymacji wstęp wolny na obrady Kongresu

Opłata obejmuje: materiały, certyfikat uczestnictwa i plakat Kongresu, udział w obradach, wstęp na wystawę firm, lunch w dniu 24 września, koktajl powitalny oraz poczęstunek w przerwach obrad (kawa, herbata, napoje).
Osoba towarzysząca nie otrzymuje materiałów, plakatu Kongresu ani certyfikatu uczestnictwa.

Wejściówka jednodniowa uprawnia do otrzymania: programu i plakatu Kongresu, udziału w obradach, wstępu na wystawę firm, lunchu (24 września) i poczęstunku w przerwach obrad w danym dniu.


Uczestnicy otrzymują 15 punktów edukacyjnych na podstawie rozp. Min. Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 231, poz. 2326)


Uczestnicy otrzymują 4 punkty edukacyjne na podstawie rozp. Min. Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. Nr 112, poz. 775)


Formularz zgłoszeniowy dla uczestników indywidualnych 

Rejestracja uczestników:
Centrum Hotelowo-Konferencyjne „Witek”
Modlniczka, ul. Handlowców 14
32-085 Modlnica – Kraków

24 września (czwartek) 7:30–18:00
25 września (piątek) 7:30–10:00


Komitet Organizacyjny
IV Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM
ul. Kopernika 17
31-501 Kraków

tel./fax (0-12) 424 77 97, 424 77 98
e-mail: kongres@prc.krakow.pl