STATUT POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI

GRUPY ROBOCZE POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI

CZŁONKOWIE HONOROWI

WŁADZE

POLSKA RADA RESUSCYTACJI

Polska Rada Resuscytacji powstała w 2001 roku w wyniku porozumienia:

 

Rejestrację sądową Rada uzyskała w 2002 roku. Siedzibą Rady jest Kraków.

 

Prace Polskiej Rady Resuscytacji podejmowane są w grupach roboczych:

  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna oraz pierwsza pomoc (BLS-AED),

  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych (ALS),

  • Zabiegi resuscytacyjne w pediatrii (PLS),

  • Ostre zespoły wieńcowe (ACS),

  • Udar mózgu,

  • Resuscytacja w urazach,

  • Resuscytacja wewnątrzszpitalna,

  • Resuscytacja pozaszpitalna,

  • Badania eksperymentalne i kliniczne,

  • Szkolenia i edukacja.

Facebook Gallery

PRC w portalach

Nasze linki do portali społecznościowych

Kontakt

Polska Rada Resuscytacji

Adres:Ul. Radziwiłłowska 4
    31-026 Kraków
TEL.+48 12 44 66 971
FAX: +48 12 44 66 972
E-mail: biuro@prc.krakow.pl

This template downloaded form free website templates