1

OPINIA

Sytuacje Krytyczne w Czasie Znieczulenia
Podręcznik Anestezjologa
David C. Borshoff
Leeuwin Press we współpracy z Polską Radą Resuscytacji,
Kraków 2014, ISBN 978-83-89610-21-8
Cena 90 PLN
Do nabycia poprzez stronę www.prc.krakow.pl
lub osobiście pod adresem:
Interdyscyplinarne Centrum Edukacji
31-026 Kraków, ul. Radziwiłłowska 4
tel. 12 44 66 971, faks 12 44 66 972
e-mail:biuro@prc.krakow.pl

Unikatowy podręcznik skonstruowany w oparciu o listy kontrolne używane w lotnictwie. Niezbędny do indywidualnego stosowania dla każdego anestezjologa, jest także narzędziem poznawczo-komunikacyjnym zespołowego postępowania
w sytuacjach krytycznych w czasie znieczulenia, a także prewencji sytuacji krytycznych.

Autor jest kardioanestezjologiem oraz anestezjologiem bariatrycznym pracującym w Royal Perth Hospital w Australii,
a także pilotem amatorem, który połączył w tym podręczniku wiedzę anestezjologiczną z praktycznymi zasadami bezpieczeństwa stosowanymi w lotnictwie.

Na utwardzonym, wodoodpornym papierze spiętym metalową spiralą z możliwością zaczepienia do aparatu do znieczulenia przedstawione są 22 kategorie najczęściej występujących sytuacji krytycznych w czasie znieczulenia oraz 11 procedur zapobiegania sytuacjom krytycznym. Przedstawione listy kontrolne postępowania dotyczą układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, położnictwa oraz innych – toksyczności leków znieczulenia miejscowego, hiperkaliemii oraz hipertermii złośliwej. Każdy temat przedstawiony jest na dwóch stronach. Po stronie lewej znajdują się punkty do natychmiastowego zastosowania w sytuacji krytycznej, po stronie prawej opisane są szczegóły postępowania z dawkami leków oraz kalkulacjami rozcieńczeń leków do infuzji. Podobnie skonstruowany rozdział zapobieganie sytuacjom krytycznym zawiera opis wszystkich najczęściej występujących sytuacji
w codziennej praktyce anestezjologicznej, takich jak wzrost ciśnienia w drogach oddechowych, desaturacja, hipotensja i in. Umieszczenie listy 10 T mogących grozić NZK może pomóc klinicystom leczyć pacjenta w sytuacji krytycznej podczas znieczulenia, gdy nie postawiono jeszcze diagnozy.

Książka ta może być cennym źródłem wiedzy nie tylko w sytuacji stresowej dla zespołu aktualnie znieczulającego pacjenta, ale również dla lekarzy i pielęgniarek pragnących rozszerzyć bądź odświeżyć wiedzę, a także dla osób, szczególnie rezydentów anestezjologii i intensywnej terapii, przygotowujących się do egzaminów.

Tłumacze i redaktorzy dołożyli wszelkich starań, aby informacje dotyczące przedstawionych

w książce sposobów postępowania były zgodne z aktualnie obowiązującą praktyką w Polsce. Prawdopodobnie nie udało nam jednak całkowicie uniknąć błędów w procesie tłumaczenia i redakcji. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi.

Do chwili obecnej podręcznik uzyskał rekomendacje Australijskiego Towarzystwa Anestezjologów, Europejskiego Towarzystwa Anestezjologii, Polskiej Rady Resuscytacji oraz Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Prof. dr hab. med. Janusz Andres
Prezes Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, wrzesień 2014
Jeśli po użyciu tej instrukcji, masz sugestie w celu poprawy jej zawartości lub funkcji, lub chcesz wyróżnić jakieś błędy typograficzne lub dawki leków, które mogły znaleźć się podczas procesu wydawniczego, to z prosimy o podzielenie się sugestiami za pomocą formularza poniżej.e-mail do kontaktu *

TREŚĆ :

                                                                            

Facebook Gallery

PRC w portalach

Nasze linki do portali społecznościowych

Kontakt

Polska Rada Resuscytacji

Adres:Ul. Radziwiłłowska 4
    31-026 Kraków
TEL.+48 12 44 55 971
FAX: +48 12 44 66 972
E-mail: biuro@prc.krakow.pl

This template downloaded form free website templates