CENTRUM DIAKONIA WANG

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DIAKONIA WANG - właśnie trwa tygodniowy okres propagowania NASZYCH PRZYJACIÓŁ...


 


NZOZ Diakonia Wang
58-540 Karpacz
Na Śnieżkę 7

email:
tomek.gorecki@wp.pl


http://kursy-resuscytacji.home.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Często mamy do czynienia z osobami, które udzielają pomocy ludziom postronnym, a które często wykonują swoje czynności ratownicze w sposób niezorganizowany, czasem wręcz niezgodny z europejskimi wytycznymi. Dlatego też postanowiliśmy założyć ośrodek szkoleniowy współpracujący z Polską Radą Resuscytacji, zlokalizowany w Karpaczu, a działający przy NZOZ Diakonia Wang, prowadzący szkolenia personelu medycznego oraz wszystkich grup zawodowych w zakresie podstawowych jak i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych.
Staramy się rozpropagować zasady udzielania w stanach zagrożenia życia, jakim jest zatrzymanie krążenia. Jest to stan, w którym liczą się „pierwsze 4 minuty”, a pomoc może być udzielona w tym czasie wyłącznie przez bezpośrednich świadków zdarzenia.
Oferowane szkolenia są szkoleniami medycznymi o różnym stopniu zaawansowania, z przeznaczeniem dla różnych grup zawodowych, również dla osób bez wykształcenia medycznego.

 

Upowszechnienie dostępu do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) oraz przeszkolenie ludzi w ich obsłudze i wykonywaniu resuscytacji przyczyni się do zmniejszenia liczy zgonów z powodu nagłego zatrzymania krążenia, oraz do znacznego podniesienia standardu bezpieczeństwa dla tysięcy ludzi w naszym kraju, miejscu pracy, zamieszkania. Biorąc pod uwagę, że okolice Karpacza, całych Karkonoszy rok rocznie odwiedza bardzo duża ilość turystów, turystów czasem nie zaaklimatyzowanych do panujących tu górskich warunków, z górzystym ukształtowaniem terenu, zwiększa to ryzyko wystąpienia powikłań zdrowotnych, a nawet zagrożenia życia z przyczyn kardiologicznych, co stało się przyczyną kilku zgonów na terenie przyległym do Świątyni Wang.

 

Pierwszą inicjatywą naszego Ośrodka było zainstalowanie na terenie Świątyni Wang w Karpaczu urządzenia ratującego życie jakim jest Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED).
Przy tej okazji tamtejszy personel został przeszkolony na wypadek wystąpienia zatrzymania krążenia i możliwości używania tego urządzenia w sytuacji zagrożenia życia.
To zainspirowało nas do założenia ośrodka, który będzie promował, zdrowy tryb życia, udzielanie pomocy w stanach zagrożenia życia, jak i profilaktyki tutejszych mieszkańców, pacjentów naszego NZOZ-u, oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.
W związku z tym w kwietniu 2005 roku podpisaliśmy umowę z Polska Radą Resuscytacji, na organizację i przeprowadzanie certyfikowanych szkoleń z zakresu podstawowych jak i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych. Jak wspomnieliśmy oferta szkoleń dotyczy każdej grupy zawodowej, włącznie z osobami nie posiadającymi wykształcenia medycznego, a na których przeszkoleniu najbardziej nam zależy.
Oferta zawiera trzy rodzaje szkoleń: BLS/AED (podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna); ILS (natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia); ALS (specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych).
W okresie od podpisania umowy z Polską Radą Resuscytacji przeprowadzaliśmy szereg kursów BLS/AED wśród różnych grup zawodowych, oraz szkoleń instruktorskich z tego zakresu. Szkolenia instruktorskie maja za zadanie wyselekcjonowanie osób, które chętnie z nami będą propagować celowość szkoleń w śród osób zagrożonych ryzykiem wystąpienia zatrzymania krążenia, mających do czynienia z takimi osobami (rodziny osób chorych, nauczyciele, policja, straż pożarna, straż leśna WOPR, GOPR).
Nowością jest przeprowadzony w lipcu 2006 roku kurs ALS dla personelu medycznego, który mamy nadzieje na dobre zagości w naszej ofercie szkoleniowej. W lutym 2008 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z PRC o organizowaniu kolejnego kursu, dotyczącego zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci - EPLS.
W dalszym ciągu świadomość społeczeństwa w zakresie niesienia pomocy jest znikoma. Zmienia się to z każdym rokiem, ale do pełni szczęścia wiele nam brakuje.
Udało nam się również przeszkolić pracowników zakładu JeleniaPlast w Jeleniej Górze, co stanowiło pierwszy krok w rozszerzeniu oferty na duże zakłady pracy, gdzie z uwagi na zagęszczenie ludzi istnieje zwiększone ryzyko zatrzymania krążenia. Dodatkowo udało nam się przy pomocy zakupionego przez tą firmę defibrylatora AED umieścić go na stałe na terenie zakładu, zwiększając tym samym dostępność na terenie naszego miasta do szybkiej i fachowej pomocy w ratowaniu ludzkiego życia.
Nasze szkolenia swoim zasięgiem obejmują całą Polskę, ponieważ uczestnikami kursów są poza ludźmi z terenów przyległych, uczestnicy z odległych miast, dla przekładu Warszawa, Gdańsk, Szczecin, Poznań itp. Niespodzianką dla nas był przyjazd na Kurs BLS/AED organizowany w dniach 9-10 września Ratownika z Ukrainy, oraz trzy osoby z Wielkiej Brytanii co dobitnie oznacza, że jesteśmy rozpoznawalni poza granicami naszego kraju. Z uwagi na niezależność sprzętową, do organizowania szkolenia BLS/AED jesteśmy w stanie zorganizować kurs w każdym miejscu na terenie kraju.
Osobami szkolonymi są osoby zobligowane do niesienia pomocy, jak: lekarze, różnych specjalności, ratownicy medyczni, pielęgniarki, oraz personel bez wykształcenia medycznego (nauczyciele, osoby prywatne, policja, straż pożarna, straż miejska, WOPR, GOPR).
Szkolenia są przewidziane dla osób już od 16 roku życia, co jest w tym przypadku znaczące, ponieważ naukę udzielania pierwszej pomocy powinniśmy rozpocząć jak najwcześniej.
 

 

Organizator szkoleń
Tomasz Górecki

 

 

 

Powrót na stronę główną