Supporting Member:

 COURSES ...>>>... European Trauma Course

 


                         


Galeria:
przygotowania do kursu
  

instruktorzy i wolontariusze  

Dzien instruktorski kursu ETC  

European Trauma Course  

 

European Trauma Course (ETC). will be held for the first time in Poland and simultaneously one of the first in Europe on 21st-23rd September, 2009. The course is organized by the Polish Resuscitation Council, and the participants will obtain certificate of Polish and European Resuscitation Council. The course is addressed to physicians taking care of injury patients in hospital, in the early period that is after arrival to the Emergency Department. The training is aimed to prepare its participants to do undertake systematic, organized action in resuscitation team, to determine priorities, simultaneous examination and treatment, rational planning of diagnostics. AS previously, ETC met with enthusiastic reception from interested medical societies, national resuscitation councils and participants in Europe.

The course takes place in Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM, Kraków ul. Kopernika 19, 1st floor

 

Sponsors of European Trauma Course

 

 

 

 

 


European Trauma Course

 

„W czasie VIII Kongresu Naukowego Europejskiej Rady Resuscytacji zaprezentowano oficjalnie koncepcję kursów urazowych: European Trauma Course. Curriculum European Trauma Course obejmuje postępowanie przedszpitalne (kurs 2 i ½ dniowy) w urazach oraz postępowanie wewnątrzszpitalne w urazach (kurs 2 i ½ dniowy). Idea kursu zakłada minimalizację czasu wykładowego, zajęcia praktyczne, symulowane sytuacje kliniczne, nauczanie organizacji pracy w zespole urazowym oraz kierowanie zespołem urazowym i inne niezbędne aspekty zaopatrzenia urazów w warunkach przed- i wewnątrzszpitalnych. W chwili obecnej na ukończeniu są prace nad podręcznikiem do kursu. Odbyły się również dwa pilotażowe kursy ETC w Portugalii – na bazie doświadczeń zebranych w czasie tych kursów modyfikowany jest program kursu. Przewidywany termin wdrożenia kursu w Europie to wiosna 2007 roku.