Członek wspierający:

 SZKOLENIA ...>>>... European Trauma Course

 

Galeria:
przygotowania do kursu
  

instruktorzy i wolontariusze  

Dzien instruktorski kursu ETC  

European Trauma Course  

 

W imieniu Grupy Roboczej Polskiej Rady Resuscytacji (PRR) do spraw resuscytacji w urazach mam zaszczyt poinformować Państwa, że w dniach 21-23 września 2009 roku przeprowadzony zostanie pierwszy w Polsce i równocześnie jeden z pierwszych w Europie kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w urazach European Trauma Course (ETC).
Odbędzie się on pod auspicjami PRR, uczestnicy otrzymają również certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji.
Kurs adresowany jest do lekarzy sprawujących opiekę nad pacjentem urazowym w szpitalu, szczególnie w początkowym okresie, tzn. po przybyciu do oddziału ratunkowego. Szkolenie ma przygotować uczestników do podjęcia systematycznego, zorganizowanego działania w zespole resuscytacyjnym, określania priorytetów, symultanicznego badania i leczenia, racjonalnego planowania diagnostyki.
ETC spotkał się w Europie z wręcz entuzjastycznym przyjęciem ze strony zarówno zainteresowanych towarzystw medycznych, narodowych rad resuscytacji jak i samych uczestników szkolenia.
 

  pobierz prezentację       

 

Grupa robocza do spraw resuscytacji w urazach

email: edytadrab@wp.pl

email:gcebula@onet.pl

 

Przeprowadzenie kursu European Trauma Course umożliwiły firmy:

 

 

 

 

 


European Trauma Course

 

„W czasie VIII Kongresu Naukowego Europejskiej Rady Resuscytacji zaprezentowano oficjalnie koncepcję kursów urazowych: European Trauma Course. Curriculum European Trauma Course obejmuje postępowanie przedszpitalne (kurs 2 i ½ dniowy) w urazach oraz postępowanie wewnątrzszpitalne w urazach (kurs 2 i ½ dniowy). Idea kursu zakłada minimalizację czasu wykładowego, zajęcia praktyczne, symulowane sytuacje kliniczne, nauczanie organizacji pracy w zespole urazowym oraz kierowanie zespołem urazowym i inne niezbędne aspekty zaopatrzenia urazów w warunkach przed- i wewnątrzszpitalnych. W chwili obecnej na ukończeniu są prace nad podręcznikiem do kursu. Odbyły się również dwa pilotażowe kursy ETC w Portugalii – na bazie doświadczeń zebranych w czasie tych kursów modyfikowany jest program kursu. Przewidywany termin wdrożenia kursu w Europie to wiosna 2007 roku.

W dniach 3-5 listopada bieżącego roku na Malcie odbył się European Trauma Course, który kończy fazę przygotowań nowej formuły kursów urazowych Europejskiej Rady Resuscytacji. Gotowy jest również podręcznik do kursu. W niedługim czasie należy spodziewać się oficjalnej informacji o włączeniu kursu do panelu szkoleń ERC.
 


CERTYFIKAT POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI

 

CERTYFIKAT EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL