SZKOLENIA ...>>>... European Trauma Course

 


     Opis kursu ETC  Terminy kursów

Czwarty kurs European Trauma Course ( ETC) odbył się w dniach 4-6 września 2010 r. w siedzibie Polskiej Rady Resuscytacji w Krakowie na ul. Radziwilłowskiej 4  mapa

Kurs przeprowadzony został w j. angielskim.

 

Edyta Drab - email: edytadrab@wp.pl

Grzegorz Cebula - email:gcebula@onet.pl


Trzeci kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w urazach European Trauma Course (ETC) przeprowadzony został w dniach 24-26 kwietnia 2010 roku.

Organizatorem kursu był Euromed Sp. z o.o., a uczestnicy otrzymali certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji.

Kurs przeprowadzony został w języku angielskim.

Kurs odbył się we Wrocławiu, w Galerii Italiana przy ul. Więziennej 21, I p.

 

Edyta Drab

email: edytadrab@wp.pl

email:gcebula@onet.pl


Drugi w Polsce kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w urazach European Trauma Course (ETC) odbył się w dniach 23-25 stycznia 2010 w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM, Kraków ul. Kopernika 19, I piętro

Przygotowania do kursu        

Przeprowadzenie kursu European Trauma Course umożliwiły firmy:

Główny Sponsor

 

 


Pierwszy w Polsce i równocześnie jeden z pierwszych w Europie kurs zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w urazach European Trauma Course (ETC) odbył się w dniach 21-23 września 2009 roku jako kurs okołokongresowy w ramach IV Międzynarodowego Kongresu Polskiej Rady Resuscytacji.

 

Wyniki analizy ankiet oceniających kurs ETC 

 

Galeria:
przygotowania do kursu
  

instruktorzy i wolontariusze  

Dzien instruktorski kursu ETC  

European Trauma Course  

 

  pobierz prezentację       

 

Grupa robocza do spraw resuscytacji w urazach

email: edytadrab@wp.pl

email:gcebula@onet.pl


wiadomości archiwalne
Mamy dobre wiadomości w sprawie ETC (European Trauma Course), którymi chcemy się z Wami podzielić. W dniach 22-24 listopad 2007 trójka naszych kolegów: Edyta Drab, Grzegorz Cebula i Grzegorz Zając wzięła udział w kursie ETC organizowanym w Rzymie. Był to trzeci kurs pilotażowy. Kursy pilotażowe pomagają wypracować ostateczną formułę kursu. Wciąż wprowadzane są do programu drobne, aczkolwiek istotne zmiany.
Miło nam zakomunikować, że nasi wysłannicy ukończyli kurs z wyróżnieniem w postaci nominacji instruktorskiej (IP- Instruktor Potential). Istnieją realne szanse by kolejna pilotażowa wersja kursu odbyła się w Polsce, decyzje na ten temat zapadną najwcześniej w styczniu 2008.

A teraz parę słów o samym kursie w relacji Edyty Drab, która została również zaproszona przez kolegium ETC do współpracy nad edukacyjną częścią kursu:
„Kurs trwa trzy dni. Uczestnicy kursu zapoznają się wcześniej z podręcznikiem, bagatela ponad 300 stron i to nie jest jeszcze wersja ostateczna, prace nad wersją ostateczną wciąż trwają.
Kurs przygotowuje do pracy w zespole resuscytacyjnym, działającym w oddziale ratunkowym, który to zespół przejmuje pacjenta urazowego po zaopatrzeniu przedszpitalnym. Główny nacisk położony jest na symultaniczne badanie i resuscytację pacjenta wg schematu ABCDE.
Kurs w większości wypełniają ćwiczenia praktyczne, w małych, czteroosobowych grupach. W programie są tylko 3 wykłady oraz 2 pokazy. Pozytywną informacją jest to, że założenia kursu można zrealizować w oparciu o stosunkowo „skromne” wymagania sprzętowe (manekiny ALS), co czyni jego implementację bardziej osiągalną.
Podobnie jak inne kursy zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych pozwala nie tyle nabyć nowe umiejętności praktyczne, ile systematyzuje i nakreśla priorytety w oparciu o posiadane doświadczenie i wiedzę merytoryczną, również tą nabytą w wyniku lektury podręcznika.
Postępowanie z pacjentem urazowym, zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne bywa przedmiotem kontrowersji. Nie wypracowano obowiązujących wytycznych postępowania, nie istnieje bowiem konsensus na poziomie międzynarodowym w tym zakresie. Dlatego kurs odwołuje się w wielu miejscach do lokalnie obowiązujących protokołów postępowania.
Kurs przeznaczony jest dla lekarzy. Jednocześnie trwają prace nad kursem pomocy przedszpitalnej w urazach.
Moim zdaniem istnieje również potrzeba stworzenia dodatkowego kursu, w trakcie którego szkoliłyby się całe zespoły resuscytacyjne - taki ITC ( Immediate Trauma Course) jak w przypadku istniejących kursów ERC”

Grzegorz Zając, koordynator kursów ETC Polskiej Rady Resuscytacji:
„Bardzo wartościowy kurs. Przede wszystkim ze względu na możliwość dostosowania pracy w zespole resuscytacyjnym do uwarunkowań lokalnych, przez co istnieje szansa na popularyzację wspólnego systemu zaopatrywania pacjentów urazowych. Prace nad systemem przedszpitalnym pozwalają mieć również nadzieję na spójność algorytmów postępowania. Z punktu widzenia kandydata na kurs – wrażenia bardzo pozytywne: dużo praktyki, korzystanie z rzeczywistych pomocy diagnostycznych w postaci zdjęć RTG czy obrazowania CT. Duży nacisk na pracę w zespole. Kolegium ETC wyraziło zainteresowanie organizacją następnego kursu w Polsce, co stawia nas w gronie krajów, które mają niepowtarzalną szansę na tworzenie zawartości i metodyki kursu.”


„W czasie VIII Kongresu Naukowego Europejskiej Rady Resuscytacji zaprezentowano oficjalnie koncepcję kursów urazowych: European Trauma Course. Curriculum European Trauma Course obejmuje postępowanie przedszpitalne (kurs 2 i ½ dniowy) w urazach oraz postępowanie wewnątrzszpitalne w urazach (kurs 2 i ½ dniowy). Idea kursu zakłada minimalizację czasu wykładowego, zajęcia praktyczne, symulowane sytuacje kliniczne, nauczanie organizacji pracy w zespole urazowym oraz kierowanie zespołem urazowym i inne niezbędne aspekty zaopatrzenia urazów w warunkach przed- i wewnątrzszpitalnych. W chwili obecnej na ukończeniu są prace nad podręcznikiem do kursu. Odbyły się również dwa pilotażowe kursy ETC w Portugalii – na bazie doświadczeń zebranych w czasie tych kursów modyfikowany jest program kursu. Przewidywany termin wdrożenia kursu w Europie to wiosna 2007 roku.

W dniach 3-5 listopada bieżącego roku (2006) na Malcie odbył się European Trauma Course, który kończy fazę przygotowań nowej formuły kursów urazowych Europejskiej Rady Resuscytacji. Gotowy jest również podręcznik do kursu. W niedługim czasie należy spodziewać się oficjalnej informacji o włączeniu kursu do panelu szkoleń ERC.

 


CERTYFIKAT POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI

 

CERTYFIKAT EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL