WYTYCZNE...>>>... Dzieci ...>>>... P - ALS

WYTYCZNE  ERC (2005) - podsumowanie, przeczytaj więcej...

Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
w wersji elektronicznej (*.pdf) - aktualnie obowiązujące

 


 

 

WYTYCZNE 2000
EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI DOTYCZĄCE
SPECJALISTYCZNYCH ZABIEGÓW
RESUSCYTACYJNYCH U DZIECI (P-ALS)

 

 

 

Barbara Phillips*, David Zideman, Luis Garcia-Castrillo, Miguel Felix, Uwe Shwarz-Schwierin

 

Royal Liverpool Children's Hospital, Eaton Road, Liverpool L12 2AP, UK

 

 

* Autor, do którego należy kierować korespondencję. Tel.: 1-44-151-228-48-11;
    fax: 44-151-252-50-33

 

 

 

1. WSTĘP
2. ZMIANY W WYTYCZNYCH
3. SEKWENCJA DZIAŁAN
4. PIŚMIENNICTWO