WYTYCZNE ...>>>... Noworodki ...>>>... NBLS

WYTYCZNE  ERC (2005) - podsumowanie, przeczytaj więcej...

Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
w wersji elektronicznej (*.pdf) - aktualnie obowiązujące

 


 

 

WYTYCZNE 2000
EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI DOTYCZĄCE
ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH
U NOWORODKÓW
* (NBLS)Barbara Phillips**, David Zideman, Jonathan Wyllie, Sam Richmond, Patrick van Reempts
 

Royal Liverpool Children's Hospital, Eaton Road, Liverpool L12 2AP, UK

 

 

*   Przyp. red.: Wytyczne dotyczą resuscytacji bezpośrednio po porodzie.

** Autor, do którego należy kierować korespondencję. Tel.: 1-44-151-228-48-11;
      fax: 44-151-252-50-33.

 

 

 

1. WSTĘP
2. PODSTAWY ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH U NOWORODKÓW
3. SEKWENCJA DZIAŁAŃ
4. PIŚMIENNICTWO