WYTYCZNE 2005
podsumowanie


WYTYCZNE 2005
pełna wersja (*.pdf)

 

 WYTYCZNE...>>>... Dorośli ...>>>... A - BLS

WYTYCZNE 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej w wersji *.pdf...

Aktualnie obowiązujące wytyczne to
ogłoszone w dniu 18 października 2010:

 WYTYCZNE 2010

 RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ

 Zapraszamy na stronę nowych WYTYCZNYCH 2010...  

 

 


 

 

Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
w wersji elektronicznej (*.pdf) - aktualnie obowiązujące

 

 


 

 

WYTYCZNE 2000
EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI
DOTYCZĄCE
PODSTAWOWYCH ZABIEGÓW RESUSCYTACYJNYCH
U OSÓB DOROSŁYCH (A-BLS)Anthony J. Handley*, Koenraad G. Monsieurs, Leo L. Bossaert

Department of Cardiology, Colchester General Hospital, Turner Road,
Colchester, Essex, C04 5JL, UK

 

* Autor, do którego należy kierować korespondencję. Tel.: 44-1206-56-26-42,
   fax: 44-1206-56-09-10.
 

 

1. WSTĘP
2. ZMIANY W WYTYCZNYCH
3. SEKWENCJA DZIAŁAŃ W TRAKCIE PODSTAWOWYCH ZABIEGÓW
    RESUSCYTACYJNYCH U OSÓB DOROSŁYCH
4. POZYCJA BEZPIECZNA
5. RESUSCYTACJA PROWADZONA PRZEZ DWÓCH RATOWNIKÓW
6. ZADŁAWIENIE
7. KIEDY UDAĆ SIĘ PO POMOC
8. PIŚMIENNICTWO