WYTYCZNE...>>>... Dorośli ...>>>... AED

WYTYCZNE  ERC (2005) - podsumowanie, przeczytaj więcej...

Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
w wersji elektronicznej (*.pdf) - aktualnie obowiązujące

 


 

 

WYTYCZNE 2000
EUROPEJSKIEJ RADY RESUSCYTACJI DOTYCZĄCE
AUTOMATYCZNEJ DEFIBRYLACJI ZEWNĘTRZNEJ
(AED)Koenraad G. Monsieurs*, Anthony J. Handley, Leo L. Bossaert


Ghent University Hospital, Intensive Care Unit 1K2IC, De Pintelaan 185, 9000 Ghent, Belgium

 

 

* Autor, do którego należy kierować korespondencję.
 
  E-mail: koen.monsieurs@rug.ac.be (K. G. Monsieurs)

 

 

 

1. WSTĘP
2. ZMIANY W WYTYCZNYCH
3. SEKWENCJA DZIAŁAŃ
4. PIŚMIENNICTWO