Wywiad z Profesorem Januszem Andresem Prezesem Polskiej Rady Resuscytacji przeprowadzony w dniu 12 października 2010...

 

 18 października 2010, godz. 6:30  - ogłoszenie i udostępnienie online
WYTYCZNE 2010
RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ

Wywiad 1  

Wywiad 2  

Wywiad 3   

WYTYCZNE 2010 - online

W przeddzień ogłoszenia WYTYCZNYCH 2010 RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ zapraszamy Państwa do oglądnięcia wywiadu przeprowadzonego z Profesorem Januszem Andresem - Prezesem Polskiej Rady Resuscytacji, czynnym uczestnikiem wszystkich etapów tworzenia WYTYCZNYCH 2010 www.ilcor.org

 

Wywiad przeprowadziła Małgorzata Rzepecka.

Nagranie zarejestrowano w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

 

Powrót na stronę główną