SZKOLENIA ...>>>... BLS AED

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z Kalendarza Szkoleń ERC...


     Opis kursu BLS AED  Terminy kursów

Kurs BLS /Basic Life Support/ i AED /Automated External Defibrillation/ jest certyfikowanym kursem European Resuscitation Council /ERC/ i Polskiej Rady Resuscytacji.

 stan dla wszystkich kursów na dzień 30 września 2012

Cele kursu

·    szkolenie ratowników przed-medycznych w zakresie udzielania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych

 

Adresaci kursu

·    kurs kierowany jest do osób bez przeszkolenia medycznego

 

Program kursu

·    przygotowania przed kursem: każdy uczestnik otrzymuje podręczniki do kursu /co najmniej tydzień przed kursem/ z zaleceniem zapoznania się  z jego treścią.

·    kurs trwa dwa dni (możliwe jest również jednodniowe szkolenie - wyłącznie BLS-AED bez kursu instruktorskiego).
Pierwszy dzień, podzielony na dwie części poświęcony jest podstawowym zabiegom ratującym życie BLS - rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia, zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej), uciskanie klatki piersiowej, algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych, pozycja boczna bezpieczna /4 godziny zajęć/ oraz obsłudze automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS /4 godziny zajęć/. Każda z wymienionych części zaczyna się wykładem, a kończy zaliczeniem. Prezentowane treści zgodne są z aktualnymi wytycznymi ERC. Zajęcia prowadzą Instruktorzy Polskiej Rady Resuscytacji. Standard szkolenia przewiduje zajęcia w grupach po 6 osób przypadających na jednego instruktora.
Dzień drugi to Kurs Instruktorski (do kursu przystąpić może osoba, która ukończyła 18 lat). Poruszana tematyka na kursie to techniki nauczania osób dorosłych. Elementy prowadzenia wykładów, ćwiczeń, pokazów edukacyjnych oraz egzaminowania są przedstawiane na wykładach oraz podczas ćwiczeń praktycznych. Po dwóch dniach  kursu podejmowana jest decyzja o osobach, które według standardów opracowanych przez ERC spełniają kryteria „Instructor Trainer”. Osoby takie po przeprowadzeniu co najmniej dwóch kursów pod okiem starszych instruktorów zostają samodzielnymi instruktorami. Ilość osób na kursie - maksymalnie 30 osób /5 grup po 6 osób/.

Ocena:

Odbywa się ona na podstawie formularzy wypełnionych podczas oceny ciągłej na kursie. Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje certyfikat Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji ważny dwa lata. Po tym okresie należy odbyć kurs recertyfikacyjny.

 

Polska Rada Resuscytacji rozpoczyna organizację kursów podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS).

Tematyka kursu będzie obejmować także naukę obsługi automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED).

Zapraszamy na Kursy BLS-AED w całej Polsce

 

 

 

 


CERTYFIKAT POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI
CERTYFIKAT EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL