ZAPIS CHATA - 16 PAŹDZIERNIKA 2006, GODZ. 20:00 - 22:00

Zapis chata w dniu 16 października br. (poniedziałek) w godz. 20:00 - 22:00...


"Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym: Nadzieje czy Zagrożenia?"

Zapis Chata jaki odbył się w dniu 16 października br. (poniedziałek) w godz. 20:00 - 22:00 poświęcony Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym http://orka.sejm.gov.pl/proc5.nsf/opisy/853.htm z:

 

Prof. dr hab. Januszem Andresem - Prezesem Polskiej Rady Resuscytacji www.prc.krakow.pl,
Kierownikiem Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
www.katedraanest.cm-uj.krakow.pl

 

prof. dr hab. Janusz Andres
oraz zaproszonymi Gośćmi: dr Małgorzata Popławska
Dr n. med. Małgorzatą Popławską - Dyrektorem Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego www.kpr.med.pl

 

 

 

Doc. dr hab. med. Waldemarem Hładkim - Prezesem Oddziału Małopolskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej www.medycynaratunkowa.com.pl,
Ordynatorem SOR Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie www.su.krakow.pl

 

doc. dr hab. Waldemar Hładki

W spotkaniu udział wzięli również Kierownicy Grup Roboczych Polskiej Rady Resuscytacji.


Czat moderował i prowadził Ireneusz Kłyś - klysireneusz@poczta.onet.pl


Zapis oryginalny:

 

Witamy na chacie RESUSCYTACJA !
administrator: Witamy na czacie poświęconym "Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym"
administrator: Prosimy o zadawanie pytań
Janusz Andres: Witamy
Małgorzata Popławska: Witam
Waldemar Hładki: Dobry wieczór
papay_psp: Mam pytanie: jak w świetle nowej ustawy wygląda pozycja ratowników medycznych po 2-letnim studium Ratownictwa Medycznego?
administrator: Prosimy o zadawanie pytań
Małgorzata Popławska: Tak samo jak ci po studiach
Małgorzata Popławska: reguluje to artykuł X ustawy
szj: czy pani dyrektor KPR ma zamiar wprowadzić po nowym roku karetki z samymi ratownikami? jeśli tak na jakich zasadach miały by jeździć?
fela1: czy ratownik będzie mógł jeździć w karetce bez lekarza?
robmed powiedział do Małgorzata Popławska: czy wydaje się pani zasadne stawianie na równi w strukturach ratowników po studiach i po PSZ
Małgorzata Popławska: szj: jeśli będzie to przewidywał to kontrakt z NFZ, to tak. Terminu konkursu jeszcze nie znamy
Małgorzata Popławska: fela1: tak, jeśli będzie ratownikiem medycznym w karetce/zespole podstawowej
biker76: jestem zainteresowany systemem szkoleń - kto może szkolić ludność wg nowej ustawy?
Myszka: Witam. Z ustawy wynika, że pierwszej pomocy mogą nauczać jedynie medycy. Jaka jest pozycja instruktorów kursów BLS/AED nie będących medykami. Czy zmienią się warunki kursów?

fela1: czy będzie mógł podawać leki?
Małgorzata Popławska: robmed: sprecyzuj pytanie
robmed powiedział do Małgorzata Popławska: proszę popatrzeć na ilość godzin szkoleniowych jednych i drugich jak również przedmiotów jakich są nauczani
bubi: jak według państwa ma wyglądać zakres działania ratownictwa?? chodzi mi sprecyzowanie do jakich zachorowań ma wyjeżdżać zespół ratownictwa tej chwili wygląda to jak przychodnia na kolkach
fela1: jeśli np. w mieście ma funkcjonować CPR - kto ma go finansować?
fela1: ?
Janusz Andres
: biker76: podmioty zaakceptowane przez Wojewodę

biker76: mam ukończony kurs sanitariusza oraz kurs BLS & AED z certyfikatami PRC i ERC - czy mogę szkolić pracowników zakładów pracy???
Grzegorz Cebula: Jeżeli chodzi o szkolenia Ustawa o PMR precyzuje tylko warunki jakie musi spełniać osoba nauczająca pierwszej pomocy w szkołach i na kursach na prawo jazdy.
robmed powiedział do Małgorzata Popławska: a kwestia podawania np narkotycznych środków p/bólowych przez ratowników którym na egz. dyplomowym mylą się leki???
Janusz Andres: Myszka: Będą mogli uczyć w ramach podmiotu zaakceptowanego przez Wojewodę
Myszka: a czy podmioty zaakceptowane przez wojewodę mogą zatrudniać tylko medyków?
biker76: ale jakie podmioty mogą do tego należeć?

Waldemar Hładki: bubi: ustawa nie precyzuje, generalnie powinna interweniować w stanie zagrożenia życia
biker76: więc jeżeli mam osoby chętne do przeszkolenia, to mogę prowadzić te szkolenia?
fela1: czy pielęgniarka ratunkowa pełni takie same zadania jak rat. med.?
bubi: czyli według wiedzy społeczeństwa do wszystkiego????
Waldemar Hładki: Myszka: nie, mogą zatrudniać każdego posiadającego kwalifikacje
Waldemar Hładki: biker76 :będzie mógł, ale po wpisie do rejestru Wojewody
biker76: ale jak się dostać do tego rejestru wojewody?
Małgorzata Popławska: robmed: szczegółowy zakres czynności ratownika medycznego będzie określony w rozporządzeniu do ustawy

robmed: [Powiedz do bubi]: masz racje ustawa niczego nie zmienia nadal będzie my jeździć do wymiany cewników bólu głowy bolesnych miesiączek bo porozumienie zielonogórskie może się obrazić jeśli będziemy się przeciwwstawiać i zaraz POZ zastrajkują
Małgorzata Popławska: ....oraz leki, które będzie mógł podawać samodzielnie
PawelKRK: Witam. Czy ktoś jest w stanie podać kiedy ukażą się przepisy wykonawcze doprecyzowujące Ustawę o PMR? Moim zdaniem to jest miejsce na eliminację nieścisłości i niedomówień.
KKKK: a jaka będzie forma zatrudnienia personelu medycznego w PR po wejściu ustawy??
Małgorzata Popławska: biker76: Wojewoda będzie prowadził rejestr jednostek prowadzących kursy
biker76: czy tą jednostką może być osoba prywatna?
Myszka: skąd będą finansowane kursy w całym systemie szkolnictwa?
Janusz Andres: biker76: tak, po akceptacji Wojewody,. Bliższych informacji proszę oczekiwać UW
KKKK szepnął do Ciebie: a jaka będzie forma zatrudnienia personelu medycznego w PR po wejściu ustawy??
Myszka: czy do nauczania pierwszej pomocy w szkołach dodatkowo będzie wymagane np. wykształcenie pedagogiczne?
Małgorzata Popławska: PawelKRK: Projekty znajdują się na stronie internetowej sejmu i senatu, powołany jest zespół do opracowania, wejdą w życie z 1 stycznia 2007
biker76: z jakim wydziałem należy się ewentualnie kontaktować w UW, bo chyba nie bezpośrednio z wojewodą?
Waldemar Hładki: KKK: forma może być dowolna, kontrakt lub umowa o prace
Myszka: a jaka będzie forma zatrudnienia ratowników medycznych na oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii?

administrator: Autorzy (6 osób) najciekawszych i inspirujących pytań zostaną nagrodzeni książkami:
KKKK: czy ktoś orientuje się co ze studiami pomostowymi dla ratowników po studium??
Asfiksja: Czy po ukończeniu Zdrowia Publicznego o specjalności ratownictwo medyczne jestem licencjonowanym ratownikiem medycznym czy promotorem zdrowia ?
Emt81: czy przewidywane jest wprowadzenie algorytmów odnoszących się do konkretnych zachorowań i urazów, wg których ratownik będzie musiał postępować?
Małgorzata Popławska: biker76: ustawa o tym nie mówi
Grzegorz Cebula: Myszka: Lekarz systemu, pielęgniarka systemu i ratownik medyczny nie muszą mieć kursów pedagogicznych aby uczyć w szkole pierwszej pomocy

KKKK: Asfiksja ustawa jasno mówi że ratownicy kształceni na wydziałach Zdr. Publ. są ratownikami
fela1: DLACZEGO CPR MA BYĆ FINANSOWANY PRZEZ WOJEWÓDZTWO O NIE NP. POWIAT?
KKKK: do momentu aż system kształcenia nie zostanie ujednolicony
robmed powiedział do Asfiksja: wydaje mi się ze warto wiedzieć podejmując studia wyższe jaki tytuł się otrzyma po ich skończeniu
KKKK: niestety w naszym kraju buduje się domy od dachów
fela1: BĘDZIE TYLKO JEDEN CPR NA KAŻDE WOJEWÓDZTWO?
Grzegorz Cebula: Niektóre powiaty są zbyt małe aby na ich terenie funkcjonował CPR
Janusz Andres: Myszka: nie musza mieć pedagogicznego
fela1: ALE NIE WSZYSTKIE
Marecki: Czy ustawa lub jakieś rozporządzenia będą dokładnie określać zakres obowiązków Ratownika Medycznego?
Asfiksja: to jaki tytuł będę miała po ukończeniu zdrowia publicznego ze specjalnością rat med. ??
Janusz Andres: KKKK: ustawa o tym nie mowi
Grzegorz Cebula: Dlatego ustawa przewiduje tworzenie CPR-ów dla kilku powiatów a wtedy lepiej koordynacją takiego projektu może zając się wojewoda
fela1: KIEDY 112 ZACZNIE FUNKCJONOWAĆ W RZECZYWISTOŚCI TAK JAK POWINIEN?
KKKK: Asfiksja, skończyłeś studia i nie wiesz kim jesteś?????????????
Myszka: czy w związku z wejściem ustawy zmienią się warunki finansowe dla ratowników?
KKKK: może ty meliorację studiowałeś
szj: ile czasu musi upłynąć w Polsce żeby w ratownictwie pracowali wyłącznie ratownicy? jeżeli w ogóle cos takiego jest możliwe
jasio: w ogóle piszemy przez "ó"
Asfiksja: KKKK co mi po takich studiach.... Zdrowie publiczne a gdzieś w polach odnośnik do tego ze to ratownikiem jestem, i cooo z tego
Małgorzata Popławska: fela1: dlatego , że ustawa to zmienia
ratownik17: Dobry wieczór, mam 17 lat, jestem ratownikiem wolontariuszem. Czy nowa ustawa zmienia jakies przepisy dotyczące takich ratowników jak ja?
Janusz Andres: Marecki: tak, patrz wyżej
Janusz Andres: asfikacja: pytanie do władz uczelni
Waldemar Hładki: fela1: zadanie dla CPR-ów od 1 stycznia
tomek: czy w zespołach ratownictwa medycznego, w okresie dostosowawczym, tj do końca 2010r, pielęgniarka, może być zastąpiona położna?
Marecki: dziękuje, po prostu nie widzę całej rozmowy.
KKKK: Asfiksja, niestety w Polsce od 94 roku kształci się ludzi do zawodu który nie istnieje, powinieneś to już wiedzieć
biker76: wiec, rozumie ze jeżeli zgłosi się do mnie pracodawca, ze ma np. 30 osób do przeszkolenia z pierwszej pomocy - to mogę poprowadzić takie szkolenie?!
Małgorzata Popławska: Myszka: ustawa nie mówi o zmianie

robmed powiedział do szj: ustawa o PRM mówi również o tym ze od ratownika medycznego wymaga się m.in. znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się również ortografia
Asfiksja: Janusz Anders, rozumiem ale czy w Polsce to co ważne musi być pokręcone i zawile,,, dlaczego nie ma normalnej katedry ratownictwa medycznego ?
Grzegorz Cebula: ratownik 17: tak umożliwia większe sformalizowanie uprawnień ratownika z wpisaniem go na listę wojewody i określa jakie działania taki ratownik może podejmować
PawelKRK: Szukałem projektów rozporządzeń ale na stronach sejmu są WYŁĄCZNIE projekty ustaw. A chodzi mi o akty wykonawcze. Ciekaw też jestem kiedy w praktyce skończy się zawłaszczenie nr 112 przez policję.

Asfiksja: Janusz Andres przepraszam za błąd nazwiska
robmed powiedział do Grzegorz Cebula: grzesiu a czy ratownik nie musi być pełnoletni?
KKKK: Asfiksja sięgnij do ustawy, w niej jasno określone jest kim jest ratownik po zdrowiu publicznym
Małgorzata Popławska: szj: dopóki dopóty wyszkolimy odpowiednią liczbę ratowników medycznych
KKKK: Ale ratowników medycznych się nie szkoli nadal
KKKK: Ci po studiach nie mają zielonego pojęcia o co chodzi
Asfiksja: KKKK ja wiem co tam jest i dlatego wątroba mnie boli
fela1: CZY PIELĘGNIARKA RATUNKOWA PEŁNI TE SAME ZADANIA CO RATOWNIK MEDYCZNY?
Waldemar Hładki: ratownik17: możesz działać w strukturach wspomagających system
Marecki: Spotkałem się z opinią, że CPR w obecnej formie zamiast skracać czas wezwania wydłuża go. Chodzi o to, że zanim np. wóz straży pożarnej wyjedzie z jednostki informacje zbiera dwóch dyspozytorów.
anicia: Małgorzata Popławska: mim zdaniem już jest odpowiednia liczba dobrze wyszkolonych ratowników
KKKK: przez 3 lata wciska się im kit że są prawie doktorami, a przychodzą do pracy i jada na szmacie, a nawet do tego się nie nadają
Marecki: Ten w CPR oraz ten w JRG
KKKK: facet po 3letnim licencjacie prosi mnie o załatwienie mu praktyk bo on by sobie żyłę choć raz ukuł
ratownik17: Czy mogę prosić o wyjaśnienie o jakich dokładnie strukturach mowa, bo aż tak w tych sprawach prawnych to nie jestem?
jasio: A czy ordynator SOR-u przy ulicy Łazarza 14 powinien być obecny tam codziennie, czy też nie?
Asfiksja: KKKK jazda na szmacie akurat jest potrzebna bo uczy pokory i sam chętnie sprzątam i myje ale dlaczego stawia się wymogi a nie daje możliwości kształcenia ??!!
fela1: CZY RATOWNIK MEDYCZNY BĘDZIE MUSIAŁ ODBYWAĆ STAŻ ZAWODOWY ?
Waldemar Hładki: biker76: ustawa o ty nie mówi
Myszka: na jakich warunkach zatrudniani będą ratownicy na sorach, izbach przejęć? czy tylko na umowę o pracę?
Waldemar Hładki: tomek: jeżeli jest to pielęgniarka - położna
Łukasz: Czy wykształcenie ratownika medycznego zdobyte na studiach licencjackich zrealizowane w ramach AUTORSKIEGO programu uczelni (bo tak przecież się to odbywało) będzie akceptowane w świetle nowej ustawy ?
szj: czy egzaminy dla osób ubiegających się o pracę w ratownictwie nie były by dobrym rozwiązaniem?
Grzegorz Cebula: Musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych - a więc musi być pełnoletnia
robmed: mówimy o wczesnym AED a proszę mi powiedzieć na którym roku studiów licencjackich pierwszy raz studenci mają prezentowany defibrylator
fela1: CZY RATOWNIK MEDYCZNY BĘDZIE MÓGŁ STWIERDZIĆ ZGON (JEŚLI BĘDZIE JEŹDZIŁ W AMBULANSIE BEZ LEKARZA), CZY MA ZWŁOKI PRZYWIEŹĆ DO SZPITALA?:)
Asfiksja powiedział do Janusz Andres: A kto daje zezwolenie na to aby uczelnia prowadziła nabory na kolejne semestry i wciskała ciemnotę ze kształci ratowników medycznych?
Waldemar Hładki: PawelKRK: korzystaliśmy ze stron, na których były
robmed powiedział do Grzegorz Cebula: dzięki grzesiu tak właśnie myślałem a ten nasz młody przyjaciel ma dopiero lat 17
Małgorzata Popławska: fela1: ustawa o tym nie mówi, a zgon stwierdza lekarz
ratownik17: robmed, wyjaśniam, iż jestem ratownikiem w jednej z grup ratowniczych a nie w PR
Małgorzata Popławska: Marecki: opinia jest nie prawdziwa
Małgorzata Popławska: Łukasz: proszę pytać na uczelni
siblagadabas: rozumiem, ze po studium policealnym na kier. Ratownictwo Medyczne nie będzie można wykonywać tego zawodu, tak? jedynie po licencjacie...?
Małgorzata Popławska: szj: ustawa tego nie przewiduje, każdy kiedyś zaczynał prace
jasio: M.Popławska- Jeśli zgon stwierdza lekarz, to skoro w karetce będą sami ratownicy, to kto go stwierdzi?
robmed powiedział do ratownik17: wiec zgodnie z ustawa jesteś ratownikiem a nie ratownikiem medycznym drogi przyjacielu wytrwaj w swym zacięciu ratowniczym niedługo skończysz 18 lat i na pewno zrealizujesz swoje plany trzymam za ciebie kciuki powodzenia
administrator: PROSIMY ZADAWAĆ PYTANIA DOTYCZĄCE USTAWY
Grzegorz Cebula powiedział do robmed: Przyszli lekarze widzą AED na pierwszym roku
Asfiksja powiedział do Małgorzata Popławska: oj ta ustawa zbyt dużo nie mówi... czyli będzie jeszcze jeden zespół który będzie jeździł tylko stwierdzać zgony ....

Myszka: czy wojewoda czy minister zdrowia wyznaczy program ramowy szkoleń?
administrator: użytkownicy, którzy wejdą na chat po rozpoczęciu rozmowy nie widzą jej wcześniejszego przebiegu. Podobnie jest w przypadku wylogowania i powtórnego zalogowania.
Małgorzata Popławska: jasio: MAM NADZIEJE, ZE PROBLEM ZNAJDZIE ROZWIĄZANIE W PRZYGOTOWYWANYCH ROZPORZĄDZENIACH
KKKK: Grzegorz Cebula: Co robią przyszli lekarze na 1szym roku?????????????????????????????????
Grzegorz Cebula: Widzą AED
KKKK: gdzie?? na filmach??

Małgorzata Popławska: siblagadabas: nieprawda, proszę przeczytać jedno z powyższych pytań
robmed powiedział do Grzegorz Cebula: Grzesiu ja pytam o przyszłych rat med. licencjat w UM Łódź na roku 3 maja AED i defibrylatory nieautomatyczne
administrator: PROSIMY ZADAWAĆ PYTANIA DOTYCZĄCE USTAWY
administrator: Autorzy (6 osób) najciekawszych i inspirujących pytań zostaną nagrodzeni książkami:
jasio: Dziękuję za wyczerpująca odpowiedz.
Grzegorz Cebula: Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: ramowy program kursu obejmujący założenia organizacyjno-programowe, plan nauczania zawierający rozkład zajęć, wykaz umiejętności wynikowych i treści nauczania, uwzględniając w szczególności zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy
biker76: czy według ustawy jestem ratownikiem? - mam ukończony kurs sanitariusza oraz BLS & AED z certyfikatami PRC i ERC
robmed powiedział do ratownik17: jak będziesz potrzebował pomocy pisz na  robmed@wp.pl myślę ze będą z ciebie ludzie
Małgorzata Popławska: biker76: nie, nie jesteś. Reguluje to artykuł XIII
anicia: czy w ustawie rola ratownika medycznego jest równorzędna z rolą pielęgniarki ratunkowej?
robmed powiedział do biker76: ustawa nie przewiduje takiego stanowiska funkcji jak sanitariusz
fela1: CZY KAŻDY MA PRAWO UŻYĆ AED?
Waldemar Hładki: ancia: jeśli chodzi o zespoły wyjazdowe to tak
Asfiksja powiedział do fela1: jak umiesz to używaj
fela1: NP. OSOBA UDZIELA PIERWSZEJ POMOCY - W POBLIŻU ZNAJDUJE SIE AED, CZY MIMO ZE NIE BYŁA PRZESZKOLONA MOŻE TO ZROBIĆ?
jasio: Waldemar Hładki - a w SOR?
Janusz Andres: fela1: zgodnie ze stanowiskiem PRC ma prawo i obowiązek użyć AED o ile jest przeszkolona
fela1: CZY MUSI MIEĆ PRZESZKOLENIE
maciek_kolo: czy wejście ustawy oznacza, że od 1-go stycznia zaczną fizycznie funkcjonować zespoły podstawowe z ratownikami????
Janusz Andres: fela1: w SOR-ze nie
fela1: A JEŚLI NIE JEST PRZESZKOLONA? - NP. RAZ WIDZIAŁA POKAZ JAK DZIAŁA TO URZĄDZENIE?
Myszka: czy każdy (ratownik medyczny) może nauczać obsługi AED?
Waldemar Hładki: maciek_kolo: to będzie zależało od umów z NFZ
robmed: gdyby każda osoba mogła użyć AED po co byłyby organizowane kursy PAMIĘTAJMY O JEDNYM BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE
Waldemar Hładki: fela1: powinna być przeszkolona
KKKK: CZY SĄ PLANY CO DO WCZEŚNIEJSZEJ EMERYTURY DLA PRACOWNIKÓW PRM??
fela1: EHHH, MAM NA MYŚLI TO - ZE OSOBA NIE BYŁA PRZESZKOLONA TYLKO WIDZIAŁA KIEDYŚ POKAZ OBSLUGI AED - CZY W ZWIĄZKU Z TYM NIE MOŻE GO UŻYĆ
szj: czy ustawa reguluje jakos szczegółowo sposób rozmieszczenia karetek?
Waldemar Hładki: KKKK: nie ma
biker76: przecież obsługa AED jest banalnie prosta!
KKKK: jakoś nie widzę 55letniego ratownika sprawnego i pięknego jak Pamela Anderson

Asfiksja powiedział do fela1: zaraz usłyszysz ze ustawa tego nie przewiduje.. po prostu robisz to na własną odpowiedzialność
Małgorzata Popławska
: fela1: jeśli osoba widziała pokaz można rozumieć ze została przeszkolona
fela1: CZYLI JEŚLI NIE JEST PRZESZKOLONA , A AED WISI NA ŚCIANIE I NIE MA OSOBY, KTÓRA MA PAPIER ZE BYŁA PRZESZKOLONA
fela1: TO NIE MOŻNA JEJ DOTKNĄĆ AED
ratownik17: szj - z tego co wiem to wg. nowej ustawy powinny być 3 karetki na 100 000 osób
fela1: CHOCIAŻ WIDZIAŁA KIEDYŚ POKAZ...
Małgorzata Popławska: szj: kompetencja Wojewody
fela1: DOTYCZĄCY OBSŁUGI TEGO URZĄDZENIA
Asfiksja powiedział do fela1: kurde - możesz !!

administrator: PROSIMY ZADAWAĆ PYTANIA DOTYCZĄCE USTAWY
KKKK: w myśl ustawy w Krakowie i okolicach troszkę będzie za mało karetek, ciekaw jestem czy od stycznia zwiększy się i ch ilość??
Rober_Indyk: jaka jest ostateczna wersja zapisu dotycząca tego ze szkolić ludzi na kursach mogą tylko ludzie zawodowo związani z ratownictwie i medycyną?? Czy tylko tacy ludzie będą mogli prowadzić kursy i szkolić innych??
tomek: czy obecne dyspozytornie pogotowia istniejące w każdym powiecie będą funkcjonować po wejściu w zycie ustawy (a dokładniej rozpoczęciu działalności CPR w Urzędach Woj.)?
Janusz Andres: KKKK: plan zabezpieczenia województwa przewiduje więcej
robmed powiedział do fela1: widziałem kiedys jak startuje samolot byłem w kabinie pilotów miałem to szczęście czy oznacza to ze mogę pilotować samoloty pasażerskie?
maciek_kolo: Zakładając że kontrakt będzie na zespół z ratownikami- kto i na jakiej drodze określi kompetencje i zakres czynności wykonywanych przez rat. med.?
Janusz Andres: Rober_Indyk: patrz wyżej
starosta: ratownik medyczny powinien nazywać się starszy noszowy
Małgorzata Popławska: tomek: będą, gdyż CPR będą przyjmować numery 112 i przekierowywać
fela1: WIESZ - WYDAJE MI SIE, ZE EDEA A SAMOLOT PASAŻERSKI TO CHYBA NIE TO SAMO :p ALE OCZYWIŚCIE MOGĘ SIE MYLIĆ
Myszka powiedział do Janusz Andres: kto może nauczać obsługi AED?
starosta: bo takie są jego uprawnienia
robmed powiedział do Janusz Andres: Panie Profesorze plany zab. med. woj. tworzone są rok wcześniej nikt chyba wcześniej nie przewidział takich zapisowa ustawowych a Pan mówi ze plan zabezpieczenia województwa przewiduje więcej karetek
Małgorzata Popławska: maciek_kolo: przygotowywane rozporządzenia
starosta: czy ratownik medyczny może wedle ustawy podawać leki dożylnie ?
robmed: Ustawa jest kolejnym bublem nic do końca nie wnoszącym Politycy są przekonani ze nasze wspaniale ratownictwo medyczne bez ustawy również wspaniale dawało sobie rade i da sobie teraz W 2001 roku mieliśmy juz ustawę cieszyliśmy się jak dzieci i jaki byl koniec??? z obecna będzie podobnie
Waldemar Hładki: starosta: określi to rozporządzenie
starosta: robmed: zgadzam się
robmed powiedział do starosta: wszystkie to elementy będą wyjaśniały rozporządzenia ustawa nie jest dokumentem normującym jaka droga i jakie leki mogą być podawane
Grzegorz Cebula: Ustawa nie precyzuje jakie procedury będzie mógł wykonać ratownik medyczny , będzie to opisywać rozporządzenie
robmed powiedział do Grzegorz Cebula: grzesiu przepraszam ze wszedłem ci w słowo
Grzegorz Cebula: Nie wyobrażam sobie jednak ratownika medycznego bez takich uprawnień
szj: robmed: lepsza taka niż żadna, od czegoś trzeba zacząć
administrator: PROSIMY ZADAWAĆ PYTANIA DOTYCZĄCE USTAWY
robmed powiedział do szj: w 2001 roku tez zaczynaliśmy ale nie skończyliśmy bo została zawieszona
administrator: Autorzy (6 osób) najciekawszych i inspirujących pytań zostaną nagrodzeni książkami:
anicia: kiedy będzie można przeczytać projekt rozporządzenia dotyczącego zakresu kompetencji ratownika/pielęgniarki ratunkowej?

administrator: 1)"Wytyczne Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej". Kraków 2005 -> 1 egzemplarz
administrator: 2)"Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa", Kraków 2006, podręcznik dla
administrator: studentów pod redakcją prof. dr. hab. med. Janusza Andresa -> 2 egzemplarze
administrator: 3)"Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna", ERc/PRC 2006
Janusz Andres: anicia: projekty do wglądu na stronie www sejmu i senatu
robmed powiedział do anicia: właśnie jutro będzie przeprowadzany egzamin specjalizacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego w warszawie proponuje aby ratownicy spróbowali rozwiązać ten test myślę ze I i II ton serca juz będzie dla nich problemem

anicia: Janusz Andres: dziękuję
administrator: użytkownicy, którzy wejdą na chat po rozpoczęciu rozmowy nie widzą jej wcześniejszego przebiegu. Podobnie jest w przypadku wylogowania i powtórnego zalogowania.
matthias: ile czasu będą miały zespoły ratunkowe i pogotowia ( z praktycznego punktu widzenia) na wprowadzenie zmian dostosowujących do wymogów ustawy ?
tomek: Czy artykuł (36) nie spowoduje odejścia doświadczonych pielęgniarek z zespołów wyjazdowych?
szj: a jakie ogólne odczucie co do ustawy mają nasi goście, co według nich jest w niej najlepsze, co trzeba jeszcze dopracować?
KKKK: CO ZE STUDIAMI POMOSTOWYMI DLA RATOWNIKÓW PO STUDIUM??
robmed powiedział do anicia: ja osobiście nie mogę nigdzie odnaleźć projektów rozporządzeń owszem ustawa jest
Janusz Andres: mathias: 31. 12. 2010 składy osobowe, specjalizacje lekarskie 31.12. 2020
anicia: robmed: ja właśnie też nie ale widocznie źle szukam jeśli są ;D
Janusz Andres: KKKK: ustawa o tym nie mówi
matthias: Mał
arszenika: mam pytanie - czy nie lepiej by było gdyby zespoły wyjazdowe były związane z PSP?
matthias: Pani Małgorzato czy z punktu widzenia osoby kierującej zespołami rat. będą jakieś trudności w wprowadzaniu w życie ustawy ?
administrator: po zakończeniu czata prosimy o pozostanie na czacie w celu przyznania nagród i ustalenia kontaktu
Myszka: od kiedy wejdą obowiązkowe szkolenia do szkół?
Małgorzata Popławska: matthias: tak będą, ponieważ społeczeństwo nie jest mentalnie przygotowane
arszenika: dlaczego tak się dzieje, ze w karetce pogotowia jezdza lekarze, którzy nie maja odpowiedniej specjalizacji?
matthias: arszenika: rzeczywiście, bo z tego co wiem do dużo grup PCK będzie się wchłaniało do OSP, aby bys w systemie.
ratownik17: Czy ustawa przewiduje jakiś program szkoleń czy będę one określone w rozporządzeniu? (Przepraszam jeśli ktoś już o to pytał)
Waldemar Hładki: Myszka: w sprawie szkoleń w szkołach ustawa wchodzi w zycie z dniem 1.09. 2009
robmed: Nagrody są bardzo ciekawe ale myślę, że osoby uczestniczące w czacie powinny mieć w małym paluszku wiadomości zawarte w tych publikacjach Mam rację czy nie?
Małgorzata Popławska: matthias: tak będą, ponieważ społeczeństwo nie jest mentalnie przygotowane na zespoły bez lekarza

 

Myszka: czy gdzieś jeszcze (oprócz szkół) mają wejść obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy (np. firmy produkcyjne)
Janusz Andres: robmed: TAK, oczywiście, ale ksiązki będą z autografami zaproszonych gości
siblagadabas: czy dzięki ustawie wzrosną zarobki ratowników?
arszenika: jak jest z szkoleniami na prawo jazdy
arszenika: tam powinna być pierwsza pomoc
arszenika: i to prowadzona na wysokim poziomie
PawelKRK: Wracam do problemu nr 112. Znalazłem link do programu w którym pianista Waldemar Malicki opowiada o korzystaniu z tego nr. Polecam: http://www.itvp.pl/cotujestgrane/odcinek/i.tvp/cat/83/lp/2047#
arszenika: bo to jedno z lepszych dojsc do spoleczenstwa

Janusz Andres: Myszka: ustawa tego nie reguluje ale zakłady pracy powinny być zainteresowane szkoleniami pracowników
arszenika: aby nauczyć pierwszej pomocy
RICO79: wiec do 1.09 2009 młodzież będzie uczona przez niewykwalifikowanych nauczycieli?
Łukasz powiedział do Małgorzata Popławska: Czy PR ma już opracowane stawki dla ratowników od stycznia 2007?
matthias: Małgorzata Popławska: jest jeszcze pytanie, czy system będzie gotowy, personalnie. Tzn. wiem ze jest wielu fachowców z RM, ale czy wszyscy będą w stanie wziąć na siebie tak wielka odpowiedzialność
robmed powiedział do Janusz Andres: Panie Profesorze bardzo przepraszam za moje nietaktowne zachowanie
arszenika: czy szkoły jazdy maja obowiązek prowadzić te zajęcia?
Janusz Andres: arszenika: oczywiście ze tak
robmed: CZY TO JEST CZAT O PIENIĄDZACH CZY O USTAWIE MÓWIĄCEJ O RATOWANIU ŻYCIA??????
Małgorzata Popławska: Czy PR ma już opracowane stawki dla ratowników od stycznia 2007? - nie ma
arszenika: tylko rożnie to wygląda - nie ma programu, są stare nieaktualne filmy, a o praktycznych cw. nie ma mowy
Łukasz: czy szkolenie w szkołach prawa jazdy będzie miało inna formę niż do tej pory obowiązkowego? chodzi mi o praktyczne zajęcia
tomek: jest wielu dobrych RM ale jest jeszcze więcej tych, którzy maja ogromne zaległości z podstawowych zagadnień.
matthias: Małgorzata Popławska: ... jest przecież np, na dzień dzisiejszy dużo ratowników w zespołach po studium itp. szkoleniach, gdyż studia 5 letnie dopiero zaczynają wypuszczać nowy "narybek"
bubi: a co ty robmed samarytanin jesteś??
arszenika: fajnie by było - gdyby w szkołach jazdy był obowiązek prowadzić zajęcia z pierwszej pomocy wg określonego programu
Janusz Andres: Łukasz : szkolenia maja być zaadoptowane do wytycznych do 2005
robmed powiedział do bubi: JESTEM LEKARZEM A TO DO CZEGOŚ ZOBOWIĄZUJE ZAPYTAJ PANA PROFESORA CZY NIE MAM RACJI
arszenika: a często jest tak - ze oni maja lekarza - który wystawia tańsze zaświadczenia i przy okazji opowie trochę o pierwszej pomocy (bez fantomów, bez pomocy dydaktycznych:( )
bubi: czyli doktor judym oki
Łukasz powiedział do Janusz Andres: tak, ale czy kurs na prawo jazdy również programowo zostanie określony przez ministerstwo? edukacji?
robmed powiedział do bubi: nie doktor Niezgoda jeśli masz inne podejście do ratowania ludzkiego życia to opuść ten czat
administrator: po zakończeniu czata prosimy o pozostanie na czacie w celu przyznania nagród i ustalenia
arszenika: to powinno być jakoś uregulowane - bo prawo jazdy robi dużo osób - a pierwsza pomoc traktowana jest jako cos niepotrzebnego
bubi: ratowanie to twoja i moja praca
administrator: o godz. 21. 30 przewidziane jest podsumowanie czata
ratownik17: arszenika: to co teraz jest na kursach na prawo jazdy to nic:( nikt specjalnie nie przykłada do tego wagi... to przykre
Grzegorz Cebula: Niestety w ustawie jest tylko napisane kto może szkolić na kursach prawa jazdy nie ma nic o programie
administrator: po zakończeniu czata prosimy o pozostanie na czacie w celu przyznania nagród i ustalenia
administrator: kontaktu
robmed powiedział do bubi: twoja praca moje powołanie chyba jednak różnimy się
arszenika: lepiej by było - gdyby na kursach zajęły się tym odpowiednie osoby
bubi: ale to ci nie napełni brzuszka\
matthias: Waldemar Hładki: Ostatnio rozmawiałem z personelem na kardiologicznej "R" i oni sobie nie wyobrazaja zespółow rat. med. na terenie szpitala, jak to ma wyglądać w świetle ustawy ?? Zespół takowy ma być na SORze, czy każdy oddział, wymagający tego będzie miał zespół rat. med. ?
medyk: czy są jakies wytyczne co do ilości przejechanych kilometrów przez karetkę??
arszenika: duzo osob jest zainteresowanych ta tematyka - ale niestety - w praktyce pierwsza pomoc wyglada mizernie
medyk: może ktoś coś wie
administrator: czat zbliża się do końca PROSIMY ZADAWAĆ KONKRETNE PYTANIA DOTYCZĄCE USTAWY
Grzegorz Cebula: są określone maksymalne czasy dojazdu
siblagadabas: czy dzięki ustawie powołany będzie jakiś organ koordynujący to całe ujednolicanie szkoleń, "sposobów"? ktoś się będzie musiał tym zająć...
arszenika: fajnie jest szkolić dzieci w szkołach - ale o prawku tez ktoś mógłby pomyśleć - byłoby to z większym pożytkiem dla społeczeństwa
tomek: czy do stycznia przyszłego roku ukażą się rozporządzenia ministerialne dotyczące SOR-ow?
Małgorzata Popławska: medyk: nie ma
medyk: ok
robmed powiedział do Grzegorz Cebula: Grzesiu oni nie pytają o czas dojazdu tylko o ilość przejechanych kilometrów?????
arszenika: czy aby używać sprzętu np. deski, kołnierze, worka samorozprężalnego - trzeba mieć uprawnienia?
medyk: a co z rozporządzeniami dotyczącymi zakresu obowiązków ratownika?
szj: czy w ustawie pozostał zapis mówiący o kierowcach którzy mieli by wchodzić w skład zespołów w razie braku uprawnień do kierowania przez pozostałych członków zespołu ?
anicia: medyk: juz o to pytaliśmy... otrzymaliśmy odpowiedź że już są...
ratownik17: arszenika: według mnie, nie trzeba
Małgorzata Popławska: arszenika: trzeba działać w zakresie posiadanych umiejętności
matthias powiedział do Waldemar Hładki: Ostatnio rozmawiałem z personelem na kardiologicznej "R" i oni sobie nie wyobrażają zespołów rat. med. na terenie szpitala, jak to ma wyglądać w świetle ustawy ?? Zespół takowy ma być na SORze, czy każdy oddział, wymagający tego będzie miał zespół rat. med. ?
Grzegorz Cebula powiedział do robmed: Wiem ale czegoś takiego faktycznie nie ma
Waldemar Hładki: tomek: tak, obecne obowiązujące zostanie zmienione
Waldemar Hładki: obecne
ratownik17: Małgorzata Popławska: ale chyba do używania deski czy kołnierza nie trzeba mieć specjalnych uprawnień?
Waldemar Hładki: medyk: będzie rozporządzenie, odpowiedz została udzielona wcześniej
arszenika: np. jeśli ktoś mi pokazał jak zakłada się kołnierz - a nie mam tego udokumentowanego - czy mogę go założyć osobie z podejrzeniem uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym?
RICO79: [szepnij do Małgorzata Popławska czy nauczyciele uczący PO będą musieli mieć jakieś uprawnienia aby prowadzić zajęcia z I pomocy
medyk: a czy coś się mówi o wynagrodzeniu ratownika medycznego jeżdżącego w zespole bez lekarza?

matthias powiedział do Janusz Andres: Czy osoba prywatna podejmująca działania rat. przedmedycznego nie będzie brała na siebie większej odpowiedzialności w razie udzielonej źle I pomocy, niż teraz (oczywiście w świetle nowej ustawy)
robmed powiedział do Janusz Andres: woj mazowieckie wchłonęło kilka województw, jest największe w RP Czy nie będzie problemu z zarządzaniem kierowaniem SYSTEMEM w poszczególnych powiatach jest ich kilka a w nich delegatury UW Okazuje się ze w Deleg UW nikt nie przewidział pionu odpowiedzialnego za ratownictwo medyczne. Dyskutowałem to również w Lublinie mają ten sam problem
arszenika: czy jeśli miasto będzie chciało mieć własny CPR i finansować go z własnych funduszy - jest to możliwe?

tomek: dziękuję. Czy wiadomo juz cos jakie to będą zmiany, bądź gdzie można o tym poczytać (w dziale legislacja na stronach MZ jeszcze nic o tym nie ma)
Waldemar Hładki: matthias: każdy kto podejmuje działania ratunkowe korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
matthias powiedział do Waldemar Hładki: ok
arszenika: a jeśli będę podejmować działania ratunkowe z wykorzystaniem sprzętu na który nie mam uprawnień?
RICO79 powiedział do Małgorzata Popławska: czy nauczyciele uczący PO będą musieli mieć jakieś uprawnienia aby prowadzić zajęcia z I pomocy
Janusz Andres: arszenika: na chwilę obecną ustawa nie reguluje tego
Małgorzata Popławska: RICO79: tak
Małgorzata Popławska: RICO79: tak, jeśli posiadają odpowiednie przygotowanie
robmed powiedział do Janusz Andres: Panie Profesorze ustawa pomija całkowicie powiatowe kierowanie ratownictwem medycznym obarcza się tym "województwo" czy nie byłby zasadny powrót do POWIATÓW szczególnie tych które kiedyś były województwami
tomek: jeśli Ustawa o PRM zacznie funkcjonować od przyszłego roku to czy tez zespoły pogotowia będą mogły być kontraktowane juz na nowych zasadach? Fundusz obecnie w konkursie na świadczenia w zakresie pomocy doraźnej i transportu medycznego nie przewiduje jak na razie zmian w zespołach rat medycznego.
matthias powiedział do Małgorzata Popławska: Czy ma Pani pomysł na stworzenie nowego zespołu. Teraz ma Pani dobrych doświadczonych kierowców, dla których na rozwijanie się na Rat. Med. może być już za późno . Czy taki personel będzie szedł (brutalne słowo) w "odstawkę"
arszenika: wiele osób się pyta na szkoleniach - czy mogą użyć defibrylatora (który jest w pobliżu) - brali udział w szkoleniu - ale nie maja zaświadczenia
arszenika: czy mogą to robić?
Łukasz powiedział do Małgorzata Popławska: Co oznacza odpowiednie przygotowanie? medyczne wykształcenie?
Grzegorz Cebula: Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb ich nabywania oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy
arszenika: czy powinni zostać przeszkoleni (nie przez ratownika medycznego tylko przez np. ERC z certyfikatem)
RICO79 powiedział do Małgorzata Popławska: czy wystarczy certyfikat AHA chodzi mi o przeszkolenie z zakresu I pomocy bo do nauczania przedmiotu mam?
Grzegorz Cebula powiedział do RICO79: To nie wystarczy musisz mieć przeszkolenie którego zasady opracuje minister zdrowia i edukacji
Janusz Andres: robmed: zdaniem PRC (Polskiej Rady Resuscytacji) jest to jedno z zagrożeń ustawy, gdyż w tej formie nie aktywizuje powiatów i starostw, a głównie od lokalnych władz zależy jakość ratownictwa
Grzegorz Cebula powiedział do RICO79: Art 8 punkt 5
RICO79 powiedział do Grzegorz Cebula: dzięki wiec będziemy się szkolić
Małgorzata Popławska: Łukasz: rozporządzenie, które zostanie przygotowane zgodnie z art 8 punkt 5
robmed powiedział do Janusz Andres: Zawsze byłem z Panem Profesorem jednomyślny Mam nadzieje ze powrócimy do zarządzania powiatowego Dziękuję
szj: czy po wejściu ustawy przewidziane są jakieś konkretne kursy (szkolenia) które powinien przejść ratownik pracujący w systemie ?
arszenika: czy CPR ma tylko przekierowywać rozmowy do poszczególnych służb, czy dyspozytorzy poszczególnych służb maja być zebrani w jednym miejscu?
Łukasz: Grzegorz, a czy jest możliwe, że np Minister Edukacji nagle stwierdzi że jednak jest potrzebne wykształcenie pedagogiczne do nauczania... co wtedy> takiej kadry z wykształceniem i medycznym i pedag przecież bardzo mało...
tomek: czy od przyszłego roku jest możliwe kontraktowanie zespołów na obecnych zasadach jak i na tych, określonych w omawianej Ustawie (w ramach tej samej stacji pogotowia)?
Grzegorz Cebula: szj: tak program takiego kursu będzie w rozporządzeniu ministra zdrowia
anicia: czy ministerstwo zdrowia i edukacji ustali również zakres posiadanych uprawnień dotyczących szkolenia zakresu I pomocy dla osób nie związanych zawodowo z medycyna (np. instruktorów PCK, HSR?)
Małgorzata Popławska: mathias: sprawy te reguluje art 36, punkt 3
matthias powiedział do Janusz Andres: Widzę że dużo wątków kończy się sentencja "to będzie w rozpozadzeniu", a czy nie widzi Pan zagrożenia ze będziemy mieli ustawę bez przepisów wykonawczych,??? Jaki czas będzie miała władza na przygotowanie tych rozporządzeń ???
matthias powiedział do Małgorzata Popławska: Dziękuję
Janusz Andres: mathias: rozporządzenia będą gotowe do końca roku i wejdą w życie z początkiem nowego roku

RICO79 powiedział do Grzegorz Cebula: przecież nagle n-l z przygotowaniem pedagogicznym nie będzie robił medycyny. Myślę ze taki kurs będzie wskazany
matthias powiedział do Janusz Andres: uff to dobrze. dziękuję
arszenika: wydawało mi się, ze lepiej by było aby powiaty zajmowały się ratownictwem, a jeśli wszystko będzie związane z województwem - to będzie to trochę za odlegle...
Małgorzata Popławska: szj: ustawa ma charakter ramowy, wymaga kilkunastu rozporządzeń, które wyjaśnią szereg zadawanych tutaj pytań
administrator: Teraz nastąpi podsumowanie czatu
arszenika: jak się ma powiat do tej ustawy???
administrator: po zakończeniu czata prosimy o pozostanie na czacie w celu przyznania nagród i ustalenia
arszenika: co będzie jego zadaniem?

administrator: po zakończeniu czata prosimy o pozostanie na czacie w celu przyznania nagród i ustalenia kontaktu
arszenika: no i się nie dowiem:)
anicia: arszenika: nie martw się ja też nie
matthias powiedział do Janusz Andres: Ustawa niesie parę wątpliwości, ale moim zdaniem najważniejsze jest to co powiedziała Pani Małgosia "Trzeba przygotować społeczeństwo do tych zmian, bo mentalnie nie jest przygotowane"
Janusz Andres: mathias : tak jest, zgadzam się
arszenika: jeśli by mi ktoś powiedział jakie będą zadania powiatu jeśli chodzi o ustawę to będę wdzięczna baaardzo
tomek: przygotowanie społeczeństwa poprzez kampanie medialna..... ?
Małgorzata Popławska: arszenika: życzymy aby współpraca miedzy powiatem a województwem układała się jak najlepiej
arszenika: no - ale jakie będą zadania powiatu?
matthias powiedział do Janusz Andres: Powinno się pomyśleć o jakimś programie pro publico aby nie same przepisy, ale aby ludzie dostrzegli korzyści tych zmian
arszenika: gdzie mogę to znaleźć???
arszenika: bo jest mi to potrzebne do szczęścia:) naprawdę
anicia: Gotti: w myśl ustawy niestety tak (chyba że nie doczytałam)

Janusz Andres: tomek: dobrze byłoby żeby powiaty zaangażowały się w kampanie medialną :0
robmed powiedział do arszenika: trzeba tylko przeczytać ustawę i wszystko jasne Tam nie ma nic o powiatach i to jest największe zagrożenia
arszenika: no właśnie wiem ze nie ma
tomek: powiaty, owszem, ale na nie obecnie nikt nie nakłada takiego obowiązku, a bez tego będzie to wielkim problemem dla starostów.
arszenika: i trochę to spraw komplikuje
matthias powiedział do Janusz Andres: Czy powity są mentalnie przygotowane do tych zmian ? ;), może z przymruzeniem oka, ale do ich podejścia tez duuuzo zależy
matthias: *powiaty

matthias: * od ich podejścia tez duuuzo zależy
Małgorzata Popławska: arszenika, mathias, robmed: powiat pozostaje organem założycielskim i zgodnie z art 50 może finansować lub dofinansować inwestycje na utworzenie i modernizacje karetek, SOR-ów i stanowisk pracy dyspozytorów medycznych
matthias powiedział do Małgorzata Popławska: Pani Małgosiu ale ile powiatów tyle może być różnych podejść do tego tematu
matthias powiedział do Małgorzata Popławska: jedni się będą angażowali inni nie konicznie
anicia powiedział do Małgorzata Popławska: może, ale nie ma takiego obowiązku
tomek: a co z obecnie istniejącymi CPRami w powiatach, skoro po wejściu w życie Ustawy, maja być one tylko w Urzędach Wojewódzkich?
administrator: użytkownicy, którzy wejdą na chat po rozpoczęciu rozmowy nie widzą jej wcześniejszego przebiegu. Podobnie jest w przypadku wylogowania i powtórnego zalogowania.
robmed: Szanowni państwo musicie sobie zdać sprawę czy jest ustawa możemy sobie dużo mówić dyskutować to wszystko było juz omawiane w zespołach roboczych przy tworzeniu ustawy m.in w MZ Analizowali tematy prawnicy i co? i nie dało rady przekonać ich o wadze zadań powiatowych JEŚLI NIE WIADOMO O CO CHODZI TO NA PEWNO CHODZI O PIENIĄDZE
matthias powiedział do robmed: i o politykę
robmed powiedział do matthias: polityka w tym kraju = pieniądze
Grzegorz Cebula: tomek to nie prawda że mają być tylko w Urzędach Wojewódzkich
Grzegorz Cebula: Po prostu czasem jeden CPR będzie na kilka powiatów
matthias powiedział do Janusz Andres: Pozostaje mieć nadzieję ze polityka jednak nie będzie miała wpływu na akty wykonawcze do ustawy
robmed powiedział do tomek: tomek CPR będą finansowane przez UW ale nie oznacza to ze będą tylko tam
Małgorzata Popławska: tomek: ustawa zakłada zmianę roli CPR-ów jedynie do odbierania nr 112 i przekierowywania do odpowiednich służb i do końca 2010, wojewoda może powierzyć zadania innym podmiotom (straży pożarnej i jednostkom samorządu terytorialnego)
arszenika: jak będzie ze stażem dla ratowników?
arszenika: czy ,uczą cos takiego odbywać?
tomek: a który artykuł o tym mówi.... bo ja znam 25, który rozpoczyna się...: "W UW działają..... CPR"
robmed powiedział do Małgorzata Popławska: Zgadza się Pani Małgosiu CPR=112 ma być doskonale funkcjonujaca centrala telefoniczna
Łukasz powiedział do Małgorzata Popławska: Czy obecna ilość ratowników medycznych wystarczy do zapewnienia kadry na potrzeby nowej ustawy?
arszenika: a miało być w ten sposób - żeby w cprze funkcjonowały wszystkie służby.. skoordynowane
Małgorzata Popławska: tomek: jest to artykuł 25 i 61
arszenika: a teraz maja tylko przełączać rozmowę na inne służby?
Małgorzata Popławska: Łukasz: zapis czata będzie dostępny jutro
Małgorzata Popławska: Łukasz: w całej Polsce na pewno nie - temat był poruszany wcześniej
Małgorzata Popławska: arszenika: tak było w poprzedniej ustawie
Łukasz powiedział do Małgorzata Popławska: dziękuję przeczytam
arszenika: no to tak juz jest - zadzwonię na 112 a policja przełączy mnie na pogotowie przez dyspozytorkę
tomek: zgadza się, 61, ze do końca 2010..... a co po tym terminie? tylko w UW? jednak dziękuję za odpowiedz
robmed: Musimy sobie zdać sprawę, że podstawą dobrze funkcjonującego systemu ratunkowego (każdego) jest doskonale działająca łączność
matthias powiedział do robmed: i umiejętność porozumienia się
PawelKRK: Ale ta łączność to zupełnie wymierne (i bardzo duże) pieniądze. I dlatego CPR w każdym powiecie jest nierealny!
administrator: ZA CHWILĘ NASTĄPI PODSUMOWANIE CZATA
arszenika: w zespole maja jeździć ratownik lub pielęgniarka (czy nie będzie konfliktu?)
administrator: po zakończeniu czata prosimy o pozostanie na czacie w celu przyznania nagród i ustalenia kontaktu
tomek: arszenika, w jakim zespole?
anicia powiedział do tomek: w zespole wyjazdowym
robmed: Boję się jednego, co będzie jeśli na nr 112 dodzwoni się obywatel np. Finlandii mówiący tylko swoim ojczystym językiem i będzie potrzebował pomocy, nie mówię o tym w formie żartu ale będzie to problem z którym możemy się zetknąć
anicia: bo w końcu nie uzyskałam odpowiedzi co do SORu
arszenika: zespół specjalistyczny lub podstawowy
Waldemar Hładki: anicia: proszę powtórzyć pytanie
matthias powiedział do robmed: ja sobie nie wyobrażam co najmniej osoby mówiącej po ang. a przy granicach państwa, jak u mnie np w Słubicach po niem.
tomek: i ratownik i pielęgniarki są uprawnionymi do medycznych czynności ratunkowych zatem mogą jeździć w zespołach wyjazdowych
robmed powiedział do anicia: mówiąc o ustawie używajmy określeń w niej zawartych czyli np. zespół podstawowy czy zespół specjalistyczny Co to znaczy wyjazdowy???
anicia powiedział do Waldemar Hładki: zapytałam wcześniej o różnice w zakresie zadań pielęgniarki i ratownika. uzyskałam odpowiedź że w zespołach wyjazdowych są takie same, a na SOR?
arszenika: ale chodzi mi o to - ze pielęgniarki mogą mieć różne specjalności, a ratownicy mogą pracować wlasciwie tylko w karetkach
anicia powiedział do robmed: przepraszam, to nie ja pierwotnie użyłam tego pojęcia, otrzymałam takie w odpowiedzi
arszenika: już kiedyś było tak - że pielęgniarki nie chciały kształcić sobie konkurencji
tomek: ale jeśli juz o składzie osobowym, to czy zespół specjalistyczny może składać się z 2 ratowników oczywiście lekarz?
arszenika: (w ich odczuciu)
arszenika: pielęgniarki się martwią ze nie będzie dla nich miejsca w karetkach, a ratownicy - ze pielęgniarki zajmą ich miejsca
robmed powiedział do anicia: nie mam do ciebie pretensji po prostu zwróciłem uwagę na mały szczegół mam nadzieje ze juz mi wybaczyłaś
arszenika: przecież pielęgniarka i ratownik wykonuje w karetce te same funkcje
Waldemar Hładki: anicia: uprawnienia są różne i wynikają z ustawy o tych zawodach w aspekcie pracy w oddziałach sszpitalnych
anicia powiedział do robmed: oczywiście, ja też się czepiam pojęć
arszenika: wiec jak to pogodzić?
Waldemar Hładki: tomek: tak, pod warunkiem ze jedna z osób będzie miała wszystkie uprawnienia do prowadzenia karetki
anicia powiedział do Waldemar Hładki: rozumiem, dziękuję
matthias powiedział do Waldemar Hładki: to w świetle nowej ustawy każdy oddział będzie miał swój zespół ratunkowy, czy będzie jeden zespół na SOR "obsługujący" oddziały na szpitalu w razie potrzeby
matthias: ?
administrator: po zakończeniu czata prosimy o pozostanie na czacie w celu przyznania nagród i ustalenia kontaktu
arszenika: zatem - jak to jest z ratownikiem i pielęgniarką w ambulansie?
administrator: czat się zakończył
administrator: Teraz nastąpi podsumowanie

tomek: tak oczywiście, czy to nie doprowadzi do eliminacji pielęgniarek z zespołów specjalistycznych (wiele z nich ma ukończone kursy kw. z pielęgniarstwa ratunkowego a także specjalizacja ratunkowa ale także i anestezjologiczna)
matthias: Dziękuję i życzę sukcesów Państwu i wytrwałości w wprowadzaniu zmian
Waldemar Hładki: matthias: nie
szj: Dziękujemy
arszenika: to kiedy ratownik - a kiedy pielęgniarka w ambulansie?
robmed powiedział do anicia: to ty jesteś tak somo czepliwa jak ja W pracy tez jestem taki czepliwe: do ratowników pielęgniarek kierowców lekarz Ale dzięki temu jak do tej pory moje zespoły funkcjonują doskonale

ratownik17: Czat był bardzo interesujący, chociaż nie mogłem się za dużo wypowiadać (w końcu nie jestem ratownikiem i nie znam się aż tak na tych wszystkich sprawach prawnych)
Małgorzata Popławska: tomek: nie, gdyż ustawa dopuszcza pielęgniarkę lub ratownika. Nie chodzi o eliminacje kadry
Janusz Andres: Pytania na czacie dotyczyły głównie:
Janusz Andres: 1. Uprawnienia dla Ratowników medycznych w Zespołach
Janusz Andres: 2. Ustawowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń i ich zakres
tomek: Dziękuję za wszystkie odpowiedzi
robmed powiedział do ratownik17: mały ty nie dyskutuj tylko bierz się ostro do roboty bo ja w ciebie wierze masz mail to pisz jak będziesz potrzebował wsparcia
Janusz Andres: 3. Status Ratownika Medycznego z licencjatem i absolwenta zdrowia publicznego z specjalnością ratownika medycznego
Janusz Andres: 4. Ustawa ma charakter ramowy i musi być uzupełniona kilkunastoma rozporządzeniami wykonawczymi, które wyjaśnią wątpliwości
administrator: PRZYZNAJEMY NAGRODY
administrator: po zakończeniu czata prosimy o pozostanie na czacie w celu przyznania nagród i ustalenie kontaktu
Janusz Andres: 1 NAGRODA : 1)"Wytyczne Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej". Kraków 2005 -> 1 egzemplarz
Talion: Czy będzie możliwość wglądu w historie chat'u?
pingod: Nie mogłam uczestniczyć w czacie od początku, chciałabym przeczytać wcześniejszą dyskusję.
tomek szepnął do Ciebie: ostatnie pytanie, gdyż wcześniej nie uzyskałem odpowiedzi na nie....czy od przyszłego roku jest możliwe kontraktowanie zespołów na obecnych zasadach jak i na tych, określonych w omawianej Ustawie (w ramach tej samej stacji pogotowia)?
Janusz Andres: ZASTANAWIAMY SIE...
Talion: Mam nadzieję że odpowiedź będzie pozytywna
Janusz Andres: CIĘŻKI WYBÓR
Janusz Andres: PROSIMY NIE OPUSZCZAĆ CZATA...
Janusz Andres: ZA PARĘ MINUT ZOSTANĄ PRZYZNANE NAGRODY
Janusz Andres: 1 NAGRODA: "Wytyczne Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej", Kraków 2005 ->
robmed
Janusz Andres: 2 NAGRODA: "Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa", Kraków 2006 ->
matthias, Myszka
Janusz Andres: 3 NAGRODA: "Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna", Kraków 2006 -> Asfiksja, arszenika, anicia
Janusz Andres: prosimy te osoby o nie opuszczanie czatu
szj: widzę że komisja postawiła na ilość nie na jakość
robmed powiedział do szj: jak również na przestrzeganie zasad poprawnej polszczyzny o czy również wspomina ustawa
Myszka: ooo, dziękuję bardzo! na razie nie opuszczam czatu, ale komp. sam może mi się zawiesić, więc gdzie mogę najszybciej podać dane?
matthias: no cóż dziękuję i gratuluję pozostałym rozmówcom
anicia: ja również dziękuję za dyskusję wszystkim obecnym i miłą nagrodę
Janusz Andres: nagrodzone osoby są proszone o przesłanie maila na adres prc@prc.krakow.pl  [TERAZ]
arszenika: dziękuję
Janusz Andres: IDENTYFIKACJA NA PODSTAWIE NUMERU ip KOMPUTERA
Janusz Andres: w mailu proszę podać dane kontaktowe, adres pocztowy, na które zostaną przesłane nagrody
administrator: dziękujemy za udział w czacie,
administrator: tym samym zakończyliśmy czat - dziękuję wszystkim za udział, dziękuję Państwu
administrator: o następnym czacie poinformujemy na stronach www.prc.krakow.pl

 


  

Powrót do strony głównej