Jak zwiększyć przeżywalność pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia?

 kanał RSS... facebook...  youtube...  twitter...

 

 

Europejska Rada Resuscytacji www.erc.ed

 


Resuscitation 2013 KRAKOW 25 -26 October 2013
www.resuscitation2013.eu

 

 

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ (skrót RUR) 

 

Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca... 

 

 
Wytyczne resuscytacji 2010...

 


Deklaracja Helsińska o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii (DeHeBePA)...

 

 

 

uniwersalny symbol AED...

 

Biedronka... 

Polska Rada Resuscytacji partnerem projektu:
"Bezpieczna Biedronka"


Społeczny Komitet Ratowników Medycznych...

Iskra dla Serca...

 


Ratuj Życie... 

 

 

wybrane zaburzenia rytmu serca... 

 critical USG...

 

 

 

 

 

YouTube
  

 

 

 

 

twitter... 

 

stat4u

 

 

 HOME

           


NZOZ DIAKONIA WANG  -  właśnie trwa tygodniowy okres propagowania Naszych Przyjaciół...

 

 

WSTĘPNY PROGRAM VI MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU
POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI Resuscitation - Bilbao 2014...  https://congress2014.erc.edu

Hipotermia 


Nagłe stany sercowo-naczyniowe - postępowanie ratunkowe - URAZ... CO DALEJ
Sprawozdanie - OUTCOMES 2013  
Outcomes 2013... Abstrakty OUTCOMES: pobierz

Postery OUTCOMES: pobierz
Program Naukowy Sympozjum OUTCOMES 2013
pobierz

Strona Sympozjum: https://congress2013.erc.edu
PARTNER: 

W JEDEN DZIEŃ...   W JEDEN DZIEŃ...

oraz

RELACJE...

SM Jaroty w Olsztynie...
To chyba pierwsza taka inicjatywa społeczna w Polsce...
zakup defibrylatorów i szkolenia dla zabezpieczenia swoich mieszkańców... tym razem na nasz apel Jesteś mieszkańcem, jesteś przedstawicielem Samorządu (u dołu strony) odpowiedziała Spółdzielnia Mieszkaniowa JAROTY w Olsztynie http://smjaroty.pl/ której prezesem jest dr Roman Przedwojski.
Liczymy, iż ten przykład stanie się siłą napędową dla podobnych w całej Polsce - GRATULUJEMY...
Od września 2012 r. trwały prace zmierzające do zakupienia urządzeń AED. Inicjatywę spółdzielni wsparł Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) dofinansowując z funduszu prewencyjnego inwestycji mającej na celu poprawę bezpieczeństwa. Zamierzenie w postaci zakupu czterech defibrylatorów, udało się zrealizować 15.01.2013 r. Jeden z defibrylatorów dostępny jest całodobowo, pozostałe ograniczone są godzinami urzędowania SM „Jaroty”. Urządzenia AED zostały umieszczone w łatwo dostępnych i widocznych miejscach w odpowiednich szafkach z alarmem.
SM JAROTY przeszkoliła cały stan osobowy pracowników spółdzielni oraz dodatkowo zakupiła zestaw szkoleniowy (fantom, ćwiczebnej wersja defibrylatora AED). W założeniu spółdzielnia chce realizować cykliczne szkolenia udzielania pierwszej pomocy wśród swoich pracowników.
Rozmieszczenie defibrylatorów AED SM Jaroty:
1. Siedziba Spółdzielni, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9, wysoki parter, hol – dostępność: 24h
2. Administracja Osiedla Jaroty, 10-687 Olsztyn, ul. K. Jaroszyka 14, pierwsze piętro, hol – dostępność: poniedziałek 7:00 - 17:00, wtorek – czwartek 7:00 - 15:00, piątek 7:00 - 13:00
3. Administracja Osiedla Pieczewo, 10-690 Olsztyn, ul. B. Jeziołowicza 11, parter – dostępność: poniedziałek 7:00 - 17:00, wtorek – czwartek 7:00 - 15:00, piątek 7:00 - 13:00
4. Administracja Osiedla Nagórki, pomieszczenia warsztatowe, Olsztyn, ul. Murzynowskiego 12, niski parter – dostępność: poniedziałek 7:00 - 17:00, wtorek – czwartek 7:00 - 15:00, piątek 7:00 - 13:00
Dane Kontaktowe:
e-mail: sekretariat@smjaroty.pl
          krzysztof.mikulski@smjaroty.pl
Sekretariat - tel. 089 543 55 03
fax. 089 543 55 45
tel. kom. 509 337 779 lub 691 577 832

 

Szanowni Państwo! miło nam poinformować o kolejnej akcji prowadzonej w całej Polsce a mianowicie Kampanii społecznej „AED Ty = Życie”, której Polska Rada Resuscytacji udzieliła wsparcia merytorycznego.
Celem kampanii jest rozpropagowanie idei defibrylacji półautomatycznej AED w przestrzeni publicznej u osób z nagłym zatrzymaniem serca. Chcemy przekonać społeczeństwo, że defibrylatory AED mogą być wykorzystane przez osoby bez przeszkolenia medycznego.
Więcej na stronie: http://www.AEDplusTY.pl/

Kampania społeczna  AED   Ty = Życie


Ankieta - Manualna Defibrylacja

Prosimy o wypełnienie ankiety trwającej około 5 minut i podanie danych dotyczących codziennej praktyki w Państwa miejscach pracy. Pozwoli to na zgromadzenie informacji mogących mieć wpływ na przeżywalność pacjentów. W celu wiarygodności otrzymanych wyników prosimy o wypełnienie poniższej ankiety tylko raz /jedna ankieta na jedną osobę/. Z góry dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Celem badania jest zebranie informacji dotyczącej techniki manualnej defibrylacji wykonywanej w świetle Wytycznych 2010 w Polsce.
Ankieta dostępna pod adresem:  http://www.prc.krakow.pl/ercpl/

До уваги всіх, зацікавлених розвитком
реанімаційної справи в Українi
 

Курс "Advanced Life Support", Специализированных реанимационных мероприятий,  впервые на русском языке

Zwracamy się z prośbą o pomoc w opracowaniu danych dotyczących szkoleń dzieci z zakresu pierwszej pomocy. Zebrane informacje pozwolą oszacować ilość i zakres prowadzonych szkoleń oraz porównać nasze osiągnięcia z innymi krajami europejskimi.

Ankieta dostępna pod adresem:  http://www.kongres.prc.krakow.pl/ankieta_dzieci.html


Ankieta
Dziękujemy za wypełnienie Ankiety NZK 2011.
Wszelką korespondencję w sprawie Ankiety NZK 2011
proszę kierować pod adresem:
Prof. Janusz Andres
Polska Rada Resuscytacji
ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków
tel. 12 44 66 971, faks 12 44 66 972
e-mail: msandres@cyf-kr.edu.pl

Masz czas na relaks??? wykorzystaj go z nami, rozwiązując krzyżówkę, quiz, poznaj algorytmy chodząc po labiryncie, sprawdź się na symulatorze... www.prc.krakow.pl/edu/learning 

Jesteś studentem informatyki, uczniem szkoły o profilu informatycznym itp... chcesz sam lub chcesz aby Twoja Szkoła, Twoja Uczelnia miała swój wkład w szerzenie wiedzy poprzez naukę i zabawę - zapraszamy...

   

Wzór protokołu z Utstein - do pobrania i stosowania dla rejestracji Nagłych Zatrzymań Krążenia NZK...
Protokół z Utstein 


Przeczytaj również Rozdział 17 Rejestracja i analiza danych dotyczących zatrzymania krążenia z książki Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne - podręcznik do kursu...

defibrylatory AED - listopad 2011...

% ilość defibrylatorów zgłoszona do Centralnej Bazy defibrylatorów AED
zdjęcie pod zakładką Statystyki na stronie (kliknij przycisk Zaloguj):
http://grid.cm-uj.krakow.pl:8080/amtf-web/rapDefPrcIlosc.crp

Zgłoś umiejscowienie defibrylatora w swojej okolicy, zgłoś Nagłe Zatrzymanie Krążenia NZK (wersja testowa)...
Centralny Rejestr Rejestr Przeżywalności 

Centralna Baza Defibrylatorów AED
Od listopada 2008 r. Miasto Kraków realizuje Program Krakowska sieć AED "IMPULS ŻYCIA". Prowadzone są bezpłatne szkolenia z z zakresu BLS/AED, a w wybranych miejscach publicznych pojawiły się automatyczne defibrylatory zewnętrzne sieci "IMPULS ŻYCIA". Zostały one oznaczone logiem projektu jak i międzynarodowym znakiem AED, oznaczającym lokalizację AED w miejscach publicznych (lokalizacja).

Zakłada on powstanie w Krakowie w ciągu trzech lat sieci rozmieszczonych w miejscach publicznych urządzeń AED – Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych więcej w archiwum

Jesteś mieszkańcem, jesteś przedstawicielem Samorządu... w twoim miejscu zamieszkania przeprowadzana jest akcja mająca na celu propagowanie idei zawartych w Wytycznych resuscytacji krążeniowo - oddechowej - napisz do nas, zgłoś inicjatywę, zechcemy opowiedzieć o niej na łamach naszej strony... forum@prc.krakow.pl

1. Miło nam poinformować, iż podjęto działania zmierzające do realizacji utworzenia sieci AED w Koninie, za pomysłodawców  lekarza anestezjologa -  Tadeusza Małasa oraz osoby i Instytucje często Samorządowe wspierające akcję trzmamy kciuki (pierwsze defibrylatory AED już rozmieszczono)...

2. Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, które prowadzi min. szkolenia z Podstawowych Zabiegów Resuscytacyjnych BLS/AED dla kadry funkcjonariuszy ochrony granic Rzeczypospolitej Polskiej, pracowników cywilnych ale także lokalnej społeczności w tym dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych... więcej 

 


 

 

 

stat4u