KONGRES ...>>>... Formularz zgłoszenia - Firmy                                                                            

 

 

IV Международный Koнгресс Польского совета по реанимации


 

Dane Firmy zgłaszającej udział w Kongresie: (stan aktualny na dzień 25.06.2009)

pełna nazwa Firmy*

ulica i numer*
kod pocztowy
*
miasto
*
NIP*
telefon
fax
e-mail
* Pole oznaczone gwiazdką są wymagane

 

Forma uczestnictwa Firmy w Kongresie:

  sesja sponsorowana

  reklama w programie

  warsztaty

  materiały promocyjne

  wykład sponsorowany

 

 

 

  stoisko wystawowe

 

Jeśli ilość osób obsługujących stosiko przewyższa limity przedstawione w Ofercie dla Firm, opłata za każdą dodatkową osobę jest równa opłacie konferencyjnej w momencie uiszczenia płatności.

 

 Liczba przedstawicieli do obsługi stoiska  :

 

Imiona i nazwiska osób do obsługi stoiska:

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

 

Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Komitetem Organizacyjnym Kongresu:

imię i nazwisko*

telefon komórkowy*

telefon stacjonarny*

fax

e-mail*

Uwagi