WYTYCZNE 2005 - wersja elektroniczna

Wersja elektroniczna Wytycznych 2005 Resuscytacji Krążeniowo - Oddechowej, jeśli chcesz zamówić wersję książkową (papierową) przejdź do zakładki "Wydawnictwo" lub kliknij na migający obrazek poniżej...


"SPRAWDŹ SIĘ" - to cykl testów sprawdzających znajomość Wytycznych 2005 Resuscytacji Krążeniowo Oddechowej

 

 Część I

 Część II  Część III  Część IV  Część V

Polska Rada Resuscytacji

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80

Adres do korespondencji:

POLSKA RADA RESUSCYTACJI

ul. Radziwiłłowska 4 (podziemia)
31-026 Kraków

mapa

 

tel. (12) 446-69-71 (godz. 8:00-15:00)
fax. (12) 446-69-72

tel./fax.: (012) 424-77-97, e-mail: msandres@cyf-kr.edu.pl,

http://www.prc.krakow.plEdukacja w Resuscytacji. Stanowisko International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)1

Douglas A. Chamberlain (Co-Chair), Mary Fran Hazinski (Co-Chair), on behalf of the European Resuscitation Council, the American Heart Association, the Heart and Stroke Foundation of Canada, the Australia and New Zealand Resuscitation Council, the Resuscitation Council of Southern Africa, the Consejo Latino-Americano de Resuscitación1


Podsumowanie Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo- Oddechowej

 

 

 

wersja elektroniczna

WYTYCZNE 2005
RESUSCYTACJI KRĄŻENIOWO-ODDECHOWEJ

( ogłoszone w dniu 15 grudnia 2005 - galeria zdjęć )

 

jeśli chcesz zamówić wersję książkową przejdź do zakładki Wydawnictwo


Stopka Redakcyjna - przeczytaj uważnie!!!


Rozdział 1
Wprowadzenie
Jerry P. Nolan


Rozdział 2
Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne i użycie Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej u osób dorosłych
Anthony J. Handley, Rudolph Koster, Koen Monsieurs, Gavin D. Perkins, Sian Davis, Leo Bossaert

Rozdział 3
Elektroterapia: automatyczna defibrylacja zewnętrzna, defibrylacja, kardiowersja i elektrostymulacja
Charles D. Deakin, Jerry P. Nolan

Rozdział 4
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
Jerry P. Nolan, Charles D. Deakin, Jasmeet Soar, Bernd W. Böttiger, Gary Smith

Rozdział 5

Postępowanie wstępne w ostrych zespołach wieńcowych
Hans-Richard Arntz, Leo Bossaert

Rozdział 6

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci
Dominique Biarent, Robert Bingham, Sam Richmond, Ian Maconochie, Jonathan Wyllie, Sheila Simpson, Antonio Rodriguez Nunez, David Zideman

Algorytm BLS u dzieci
(wprowadzone przez ERC zmiany w Wytycznych 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, rozdz. 6, str. 112)

Algorytm resuscytacji noworodka
(wprowadzone przez ERC zmiany w Wytycznych 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, rozdz. 6, str. 134)

Rozdział 7

Zatrzymanie krążenia - postępowanie w sytuacjach szczególnych
Jasmeet Soar, Charles D. Deakin, Jerry P. Nolan, Gamal Abbas, Annette Alfonzo, Anthony J. Handley, David Lockey, Gavin D. Perkins, Karl Thies

Rozdział 8

Etyka resuscytacji oraz problemy końca życia
Peter J. F. Baskett, Petter A. Steen, Leo Bossaert

Rozdział 9

Zasady nauczania resuscytacji
Peter J. F. Baskett, Jerry P. Nolan, Anthony Handley, Jasmeet Soar, Dominique Biarent, Sam Richmond


Wykaz skrótów
 


... Publikację wydano ze środków Polskiej Rady Resuscytacji.

© Copyright by European Resuscitation Council (ERC), 2005

© Copyright for Polish edition Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2005

© Copyright for Polish translation by Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2005

Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część poniższej publikacji nie może być kopiowana i przechowywana w jakimkolwiek mechanicznym systemie kopiowania danych, włączając fotokopie, kserokopie, nagrania i inne, bez uprzedniej pisemnej zgody PRR (dotyczy terenu Rzeczpospolitej Polskiej).

Wszystkie prośby o możliwość wykorzystania materiałów zawartych w tej publikacji należy kierować do ERC (nie dotyczy terenu RP)...

 

Sekretarz Polskiej Rady Resuscytacji

Dr n. med. Grzegorz Cebula

gcebula@onet.pl

Prezes Polskiej Rady Resuscytacji

Prof. dr hab. med. Janusz Andres

msandres@cyf-kr.edu.pl


 

W dniu 8 kwietnia 2006 rozpoczęło działalność Forum RESUSCYTACJA - masz pytanie odnośnie udzielania pierwszej pomocy, odnośnie resuscytacji, chcesz wiedzieć więcej - zapraszamy - odpowiedzi udzielą Ci także m.in. najwybitniejsi specjaliści z Polskiej Rady Resuscytacji

 


 

Wytyczne 2005... w wersji *.pdf  Jeśli nie posiadasz czytnika:

- pobierz darmowy Foxit Reader

lub

- pobierz darmowy Adobe Reader

Powrót do strony głównej