uniwersalny symbol AED...


Ratuj Życie... 

 

 

 

 

 

YouTube
  

 

 

 CZŁONKOSTWO ...>>>... Składki

 

 

 

Składka obowiązuje w danym roku kalendarzowym

 

Wysokość składki członkowskiej

 

 

Instruktorzy ALS

 

 

Studenci, pielęgniarki, ratownicy  medyczni

 -  60  PLN

 

 

 -  50  PLN

 

 
 -  30  PLN

 

Wpłata lub przelew na rachunek:
PKO BP S.A. I O/Kraków: 57 102028920000550201265131
Z dopiskiem: "Opłata członkowska - PRC - nazwisko i imię"
 
Nazwa odbiorcy:
POLSKA RADA RESUSCYTACJI
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80
REGON: 356519338
NIP 945–19–67–743