O NAS ...>>>... Grupy robocze

 

 

GRUPY ROBOCZE
POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI

 

 

 

Grupa ds. podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (BLS-AED) oraz pierwszej pomocy
lek. med. Frączek Bartosz

Kierownik Grupy Roboczej:
lek. med. Bartosz Frączek
email:
fraczekbartosz@wp.pl

Zawadzki Wit Jędrzejek Marek
Wit Zawadzki
email: witza@o2.pl
Marek Jędrzejek
email: marek.jedrzejek@poczta.fm

Grupa ds. zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dorosłych (ALS)

lek. med. Krawczyk Paweł
dr n. med. Paweł Krawczyk
email:
krawczykpawel@wp.pl


Grupa ds. zabiegów resuscytacyjnych w pediatrii (PLS)
lek. med. Byrska-Maciejasz Elżbieta

lek. med. Elżbieta Byrska-Maciejasz
email:
a.e.maciejasz@wp.eu


Grupa ds. ostrych zespołów wieńcowych (ACS)
prof. dr hab. Krzysztof Żmudka
email:
mezmudka@kinga.cyf-kr.edu.pl


Grupa ds. udarów
dr n. med. Jerzy Tyrak
email:
jtyrak@softland.com.pl


Grupa ds. resuscytacji w urazach
lek. med. Ewa Zasada
email:
ewazasada@hotmail.com


Grupa ds. resuscytacji wewnątrzszpitalnej


Grupa ds. resuscytacji pozaszpitalnej
dr n. med. Cebula Grzegorz
dr n. med. Grzegorz Cebula
email:
gcebula@me.com


Grupa ds. badań eksperymentalnych i klinicznych
prof. dr hab. Fryderyk Prochaczek
email:
profred@venco.com.pl


Grupa ds. szkoleń i edukacji
dr n. med. Drab Edyta

dr n. med. Edyta Drab
email:
edytadrab@wp.pl


Grupa ds. postępowania poresuscytacyjnego
dr hab. Ryszard Gajdosz
email:
docgary@poczta.onet.pl


Grupa ds. audytu
lek. med. Grzegorz Zając
email: zajacg@poczta.onet.pl


Grupa ds. promocji i rozwoju w środowisku medycznym
 


Grupa ds. promocji i rozwoju w społeczeństwie
Starczewski Artur

Artur Starczewski
tel. kom. 695 879 033

 

Patrycja Psuj