O nas

WYTYCZNE RESUSCYTACJI 2021 - SOBOTA 10 KWIETNIA 2021

WYTYCZNE 2021 EN

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE Wytyczne Covid-19 AKTUALNOŚCI

Prace Polskiej Rady Resuscytacji podejmowane są w grupach roboczych:

  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna oraz pierwsza pomoc (BLS-AED),

  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych (ALS),

  • Zabiegi resuscytacyjne w pediatrii (PLS),

  • Ostre zespoły wieńcowe (ACS),

  • Udar mózgu,

  • Resuscytacja w urazach,

  • Resuscytacja wewnątrzszpitalna,

  • Resuscytacja pozaszpitalna,

  • Badania eksperymentalne i kliniczne,

  • Szkolenia i edukacja.

Partnerzy :

Top