I Konferencja - Leczenie Pacjentów z Pozaszpitalnym Nagłym
Zatrzymaniem Krążenia (NZK) w Województwie Małopolskim

 19 października 2011

Krakowski Szpital Specjalistyczny imienia Jana Pawła II

 ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków


 

 

 

  

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo - uczestnicy I Konferencji - Leczenie Pacjentów z Pozaszpitalnym Nagłym zatrzymaniem Krążenia (NZK) w Województwie Małopolskim dziękujemy za liczny i aktywny udziałw tym spotkaniu zarówno w miejscu w Krakowie jak i przed monitorami komputerów...

Dziękujemy tym, którzy umożliwili oglądnięcie transmisji online wszystkim zainteresowanym zarówno na uczelniach jak i w zakładach pracy.

 

Prześlij OPINIĘ o Konferencji: http://www.prc.krakow.pl/eureca/


Zapis wideo Konferencji transmitowanej do Internetu    znajduje się na koncie Facebook oraz YouTube Polskiej Rady Resuscytacji

http://www.youtube.com/user/PRCresuscytacja

http://www.facebook.com/pages/Polska-Rada-Resuscytacji-Polish-Resuscitation-Council/234068474219

 

Prezentacje z Konferencji poniżej zgodnie z PROGRAMEM

 

Sesja 1 - Prowadzący: Jerzy Sadowski, Krzysztof Żmudka

Leczenie pozaszpitalnego NZK zgodnie z Wytycznymi Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji oraz konieczność rejestracji przypadków NZK i monitorowania przeżywalności po NZK w Małopolsce - J. Andres

Rola Pogotowia Ratunkowego w leczeniu pozaszpitalnego NZK w Małopolsce - M. Popławska

Powszechny dostęp do defibrylacji oraz wstępne wyniki programu EuReCa w Małopolsce cz.I -  B. Frączek

Powszechny dostęp do defibrylacji oraz wstępne wyniki programu EuReCa w Małopolsce cz.II - G. Cebula

Leczenie Ostrych Zespołów Wieńcowych w Małopolsce - D. Dudek  

NZK i PCI: 10-cio letnie doświadczenia oraz kryteria przyjmowania chorych po NZK do pracowni kardiologii inwazyjnej - A. Zeliaś

Sesja 2 - Prowadzący: Janusz Andres, Dariusz Dudek

Hipotermia terapeutycza po pozaszpitalnym NZK - aktualne dane z Polski - P. Krawczyk

Hipotermia terapeutyczna po NZK - doświadczenia Instytutu Kardiologii - D. Dudek, B. Zawiślak, R. Depukat, S. Arif - prezentacja w opracowaniu

Główny sponsor transmisji

  Polimed Sp. z o.o. REKLAMA Sponsora

Firmy uczestniczące:
Elektromed - http://www.elektromed.com.pl/  REKLAMA

EM-MED - http://emmed.pl/

Medtronic - http://www.medtronic.pl/PL/

Paramedica - http://www.paramedica.pl/

Roche - http://www.roche.pl/    REKLAMA

Veromed -

 

I Konferencja „Leczenie Pacjentów z Pozaszpitalnym Nagłym Zatrzymaniem Krążenia (NZK) w Województwie Małopolskim” zorganizowa została przez Polską Radę Resuscytacji, Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM oraz Zakład Hemodynamiki i Angiokardiografii Instytutu Kardiologii UJCM
Wytyczne Resuscytacji 2010 dostępne na stronie www.prc.krakow.pl promują usystematyzowane leczenie chorych po NZK z uwzględnieniem syndromu poresuscytacyjnego, a hipotermia terapeutyczna jest zalecana w Uniwersalnym Algorytmie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (str. 23 ww. Wytycznych).
Kolejny etap rozwoju Małopolskiego Programu Leczenia Ostrych Zespołów Wieńcowych poprzez skrócenie czasu do pierwotnej PCI dzięki bezpośredniemu transportowi chorych do pracowni kardiologii inwazyjnej oraz nowa forma współpracy wielospecjalistycznej zapewne pozwolą osiągnąć dalszą redukcję śmiertelności w chorobach sercowo-naczyniowych.
Pamiętajcie Państwo, że chorzy z pozaszpitalnym NZK nie muszą umierać, a sukces terapeutyczny zależy od kompleksowego i sprawnego systemu organizacji ich leczenia i rehabilitacji. Małopolska zasługuje na ten sukces!
    /Janusz Andres/             /Dariusz Dudek/                /Jerzy Sadowski/                 /Krzysztof Żmudka/

 

 

W dniu 5 lipca 2011 odbyło się spotkanie założycielskie Małopolskiej Grupy ds. leczenia NZK (nagłe zatrzymanie krążenia). W spotkaniu udział wzięli min. prof. Anetta Undas, prof. Krzysztof Żmudka, prof. Dariusz Dudek, doc. Rafał Drwiła oraz prof. Janusz Andres - Prezes Polskiej Rady Resuscytacji...