*  Plakat Kongresu  *

 

 

 

 KONGRES ...>>>... Komitet Naukowy Kongresu     (z ARCHIWUM...)

 

 

KOMITET NAUKOWY KONGRESU

Science Committee of Congress

 

Prof. Janusz Andres
Prof. Romuald Bohatyrewicz
Prof. Andrzej Boznański
Prof. Leszek Brongel
Prof. Jan Dobrogowski
Prof. Leon Drobnik
Dr Rafał Drwiła
Prof. Krzysztof Duda
Prof. Anna Dyaczyńska-Herman
Prof. Michał Gaca
Prof. Zdzisław Gajda
Prof. Ryszard Gajdosz
Prof. Wojciech Gaszyński
Prof. Igor Gościński
Prof. Juliusz Jakubaszko
Prof. Przemysław Jałowiecki
Prof. Jacek Jastrzębski
Prof. Witold Jurczyk
Prof. Andrzej Kański
Dr Bogusław Kapelak
Prof. Ewa Karpel
Prof. Jerzy Karski
Prof. Piotr Knapik
Dr Krzysztof Kobylarz
Prof. Jerzy Konieczny
Prof. Zdzisław Kruszyński
Prof. Krzysztof Kusza
Dr Tomasz Langie
Prof. Ryszard Lauterbach
Prof. Tomasz Łazowski

Dr Alicja Macheta
Dr Dariusz Maciejewski
Dr Włodzimierz Majewski
Prof. Ewa Mayzner-Zawadzka
Prof. Andrzej Mysiak
Prof. Andrzej Nestorowicz
Dr Mieczysław Pasowicz
Prof. Andrzej Piotrowski
Dr Dariusz Piotrowski
Prof. Piotr Podolec
Dr Małgorzata Popławska
Prof. Krzysztof Przesmycki
Dr Ewa Raniszewska
Dr Adam Rasmus
Dr Marcin Rawicz
Prof. Maria Referowska
Prof. Zdzisław Rondio
Prof. Zbigniew Rybicki
Prof. Janusz Sadowski
Dr. Teresa Sokołowska-Kozub
Prof. Elżbieta Sokół-Kobielska
Prof. Tadeusz Szreter
Prof. Roman Szulc
Dr Arkadiusz Trzos
Dr Jerzy Tyrak
Prof. Jerzy Wordliczek
Dr Tadeusz Wójcikiewicz
Dr Krzysztof Zając
Prof. Andrzej Zawadzki
Dr Krzysztof Żmudka