Plakat III
Międzynarodowego Kongresu
Polskiej Rady Resuscytacji
Kraków, 27-29 września 2007


Patronat medialny:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KONGRES ...>>>... Komitet Organizacyjny Kongresu                       

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU


Przewodniczący:
Prof. dr hab. Janusz Andres

Zastępca Przewodniczącego:
Dr med. Alicja Macheta

Sekretarz:
Agnieszka Frączek

Skarbnik:
Mirosław Ziętkiewicz

Członkowie:

 

Marta Banach
Teresa Baranek
Elżbieta Byrska-Maciejasz
Grzegorz Cebula
Wiktor Dardziński
Marta Dembkowska
Artur Dobosz
Elżbieta Dobrowolska
Edyta Drab
Bartosz Frączek
Justyna Grzyborowska
 

Waldemar Hładki
Paweł Krawczyk
Przemysław Matuszewski
Henryk Podziorny
Wiesław Pyrczak
Tomasz Skóra
Monika Starowicz
Magda Węglowska-Jędryka
Joanna Szostak-Wieczorek
Katarzyna Szoch-Jędrys
Grzegorz Zając

 

oraz

Zespół Pracowników Katedry i Zakładu Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM i Koło Naukowe przy Katedrze