SZKOLENIA ...>>>... NLS

 

KURS NLS /Newborn Life Support Course/

 stan dla wszystkich kursów na dzień 30 września 2012

Cele kursu:

Wprowadzenie i ujednolicenie zasad postępowania w trakcie resuscytacji noworodka bezpośrednio po urodzeniu w oparciu o wytyczne ERC 2005. Kurs szczególnie koncentruje się na umiejętnościach kontroli temperatury, praktycznego zaopatrzenia drożności dróg oddechowych a także wykonywaniu wentylacji wspomaganej.

 

Adresaci kursu:

Kurs jest adresowany do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, którzy mogą brać udział w resuscytacji noworodka. A w szczególności lekarze neonatolodzy, anestezjolodzy, pediatrzy, zespoły pomocy doraźnej (szczególnie karetki N), położne, pielęgniarki oddziałów noworodkowych i położniczych.

 

Instruktorzy:

Instruktorzy NLS z ramienia ERC

 

Język:

Pierwsze kursy NLS w Polsce odbędą się w języku angielskim. Z czasem mamy nadzieję zdobędziemy grono polskich instruktorów, którzy równie dobrze będą prowadzili te kursy w języku polskim.

 

Uczestnicy:

Kurs obejmuje 18 uczestników, tj. 3 grupy ćwiczeniowe po 6 osób.

 

Program:

  1. Przed kursem (2 tygodnie) uczestnicy otrzymują podręczniki z zaleceniem dokładnego zapoznania się z ich treścią. Wypełniają pre-test (50 pytań, test wyboru) mający na celu ocenę poziomu wiedzy kandydatów. Wynik pre-testu nie wpływa na ocenę końcową uczestnika kursu.

  2. Kurs trwa jeden dzień.
    W programie kursu: wykłady, pokazy, ćwiczenia, scenariusze symulowane na manekinach, dyskusje.

Ocena:

Ocena odbywa się na podstawie zaliczenia testu końcowego obejmującego materiał kursu, oceny umiejętności praktycznego postępowania w danej sytuacji objętej scenariuszem egzaminacyjnym oraz ciągłej oceny uczestnika w trakcie ćwiczeń praktycznych.

 


CERTYFIKAT POLSKIEJ RADY RESUSCYTACJI

 

CERTYFIKAT EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL