WYTYCZNE 2010 - wersja elektroniczna           twitter...

Wersja książkowa Wytycznych Resuscytacji 2010, dostępna na stronie http://www.prc.krakow.pl  pod zakładką Wydawnictwo...

 

                                                   WYTYCZNE 2010
  RESUSCYTACJI
 

 

 

 


 

 

 

 
www.erc.edu


 

 


 

 

  
Deklaracja Helsińska o Bezpieczeństwie Pacjenta w Anestezjologii (DeHeBePA)...


 


 

YouTube

 

 twitter...Polska Rada Resuscytacji

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

 

Adres do korespondencji:  POLSKA RADA RESUSCYTACJI

ul. Radziwiłłowska 4, 31-026 Kraków   mapa

 

tel. 12 446-69-71 (godz. 8:00-15:00), fax. 12 446-69-72

e-mail:  biuro@prc.krakow.pl        www.prc.krakow.pl


Wersja książkowa WYTYCZNYCH RESUSCYTACJI 2010 dostępna...
pod zakładką
Wydawnictwo można składać zamówienia

Stopka Redakcyjna - przeczytaj uważnie!!!

Przedmowa
Janusz Andres

Rozdział 1
Podsumowanie Komitetu Wykonawczego ERC
Jerry P. Nolan, Jasmeet Soar, David A. Zideman, Dominique Biarent, Leo L. Bossaert, Charles Deakin, Rudolph W. Koster, Jonathan Wyllie, Bernd Böttiger, on behalf of the ERC Guidelines Writing Group


Rozdział 2
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz zastosowanie automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED)
Rudolph W. Koster, Michael A. Baubin, Leo L. Bossaert, Antonio Caballero, Pascal Cassan, Maaret Castrén, Cristina Granja, Anthony J. Handley, Koenraad G. Monsieurs, Gavin D. Perkins, Violetta Raffay, Claudio Sandroni

Rozdział 3
Elektroterapia: automatyczne defibrylatory zewnętrzne, defibrylacja, kardiowersja i stymulacja
Charles D. Deakin, Jerry P. Nolan, Kjetil Sunde, Rudolph W. Koster

Rozdział 4
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
Charles D. Deakin, Jerry P. Nolan, Jasmeet Soar, Kjetil Sunde, Rudolph W. Koster, Gary B. Smith, Gavin D. Perkins

Rozdział 5

Wstępne postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych
Hans-Richard Arntz, Leo L. Bossaert, Nicolas Danchin, Nikolaos I. Nikolaou

Rozdział 6

Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci
Dominique Biarent, Robert Bingham, Christoph Eich, Jesús López-Herce, Ian Maconochie, Antonio Rodríguez-Núñez, Thomas Rajka, David Zideman

Rozdział 7
Resuscytacja noworodków bezpośrednio po urodzeniu
Sam Richmond, Jonathan Wyllie

Rozdział 8

Zatrzymanie krążenia – postępowanie w sytuacjach szczególnych:
zaburzenia elektrolitowe, zatrucia, tonięcie, przypadkowa hipotermia, hipertermia, astma, anafilaksja, zabiegi kardiochirurgiczne, urazy, ciąża, porażenie prądem

Jasmeet Soar, Gavin D. Perkins, Gamal Abbas, Annette Alfonzo, Alessandro Barelli,
Joost J.L.M. Bierens, Hermann Brugger, Charles D. Deakin, Joel Dunning, Marios Georgiou, Anthony J. Handley, David J. Lockey, Peter Paal, Claudio Sandroni, Karl-Christian Thies, David A. Zideman, Jerry P. Nolan

Rozdział 9

Zasady nauczania resuscytacji
Jasmeet Soar, Koenraad G. Monsieurs, John H.W. Ballance, Alessandro Barelli,
Dominique Biarent, Robert Greif, Anthony J. Handley, Andrew S. Lockey, Sam Richmond, Charlotte Ringsted, Jonathan P. Wyllie, Jerry P. Nolan, Gavin D. Perkins

Rozdział 10
Etyka resuscytacji oraz problemy końca życia
Freddy K. Lippert, Violetta Raffay, Marios Georgiou, Petter A. Steen, Leo Bossaert

Wykaz skrótów


...Publikację wydano ze środków Polskiej Rady Resuscytacji.
© Copyright by European Resuscitation Council (ERC), 2010
© Copyright for the Polish edition by Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2010
© Copyright for the Polish translation by Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2010
Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część poniższej publikacji nie może być kopiowana i przechowywana w jakimkolwiek mechanicznym systemie kopiowania danych, włączając fotokopie, kserokopie, nagrania i inne, bez uprzedniej pisem nej zgody PRR (dotyczy terenu Rzeczpospolitej Polskiej).
Wszystkie prośby o możliwość wykorzystania materiałów zawartych w tej publikacji należy kierować do ERC.
...


Algorytmy postępowania resuscytacyjnego - Wytyczne Resuscytacji 2010 ERC (Plakaty o wymiarach 70 x 49 cm dostępne pod zakładką Wydawnictwo )

Ryciny znajdujące się w Wytycznych należą wyłącznie do Europejskiej Rady Resuscytacji i tylko za jej zgodą mogą wykorzystane w celach niekomercyjnych po uprzednim otrzymaniu numeru licencji z Europejskiej Rady Resuscytacji


Materiały z konferencji Prasowej w dniu ogłoszenia Wytycznych resuscytacji 2010 tj. 18 pażdziernika 2010:

   Informacja dla prasy  -  Polskiej Rady Resuscytacji

2. Wytyczne Resuscytacji 2010 ERC (9 str.)

     Załącznik do informacji prasowej  -  Polskiej Rady Resuscytacji

3. Wytyczne Resuscytacji 2010 ERC (2 str.)

   Informacja dla prasy  -  Europejskiej Rady Resuscytacji

4. Podsumowanie głównych zmian w Wytycznych (22 str.)

    Resuscytacji 2010 ERC  

 

1. Jak powstawały Wytyczne? - kulisy i proces tworzenia Wytycznych 2010 resuscytacji - wywiady
    z Prof. dr hab. Januszem Andresem
www.prc.krakow.pl/kon10s/prc2010.html
 

2. Miło nam poinformować, iż materiały wideo z Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji z okazji

    ogłoszenia Wytycznych 2010 resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji zostały zamieszczone

    zgodnie z programem: www.kongres.prc.krakow.pl/sympozjum/programSympozjum.pdf

    a) w Serwisie społecznościowym Facebook:

          www.facebook.com/pages/Polska-Rada-Resuscytacji-Polish-Resuscitation-
          Council/234068474219?v=app_2392950137

    b) na nowo utworzonym w dniu 20 grudnia 2010 roku kanale YouTube "PRCresuscytacja":

         www.youtube.com/user/PRCresuscytacja

    Relacja zdjęciowa z Sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji została zamieszczone na stronie:

    www.facebook.com/pages/Polska-Rada-Resuscytacji-Polish-Resuscitation-
    Council/234068474219?v=photos#!/album.php?aid=252457&id=234068474219

 

3. Zapraszamy na Forum Dyskusyjne "Resuscytacja" do przedyskutowania i podzielenia się swoimi

    uwagami, swoimi spostrzeżeniami związanymi z ratowaniem ludzkiego życia w chwili jego zagrożenia:

    www.forum.prc.krakow.pl

4. Prosimy o pomoc w jak najszerszym rozpowszechnieniu WYTYCZNYCH RESUSCYTACJI 2010 ERC

    poprzez podanie adresu niniejszej strony, zachęcamy do szerokiego ich stosowania:

     www.prc.krakow.pl/2010

Sekretarz Polskiej Rady Resuscytacji

Dr n. med. Grzegorz Cebula

gcebula@onet.pl

Prezes Polskiej Rady Resuscytacji

Prof. dr hab. med. Janusz Andres

msandres@cyf-kr.edu.pl