O NAS ...>>>... Akt powołania

 

 

 

POLSKA RADA RESUSCYTACJI

 

 

Polska Rada Resuscytacji powstała w 2001 roku w wyniku porozumienia:

 

Rejestrację sądową Rada uzyskała w 2002 roku. Siedzibą Rady jest Kraków.

 

 

 

 

Prace Polskiej Rady Resuscytacji podejmowane są w grupach roboczych:

  • Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna oraz pierwsza pomoc (BLS-AED),

  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych (ALS),

  • Zabiegi resuscytacyjne w pediatrii (PLS),

  • Ostre zespoły wieńcowe (ACS),

  • Udar mózgu,

  • Resuscytacja w urazach,

  • Resuscytacja wewnątrzszpitalna,

  • Resuscytacja pozaszpitalna,

  • Badania eksperymentalne i kliniczne,

  • Szkolenia i edukacja.